Publicat el nou manual “Ejercicios resueltos y comentados sobre el Plan general de contabilidad”

S'ha publicat el llibre Ejercicios resueltos y comentados sobre el Plan general de contabilidad, una actualització del Pla General de Comptabilitat adaptat al Real Decret 602/2016 del 2 de desembre en el qual es modifiquen el PGC, PGC Pymes i  normes de consolidació i està escrit per diferents professionals del sector, entre ells Oriol Amat, director i professor del Màster Universitari en Direcció Financera i Comptable de l’empresa de la UPF Barcelona School of Management.
En aquest manual s’han inclòs una gran quantitat d’exercicis resolts i comentats que tenen com a objectiu donar a conèixer el funcionament del nou PGC. Per una major comprensió, el llibre s’ha dividit en una sèrie de seccions temàtiques.

.