Programa de postgrau de Visualització de la Informació

La Visualizació de la Informació (InfoVis) se centra en l'ús de tècniques de visualització per millorar la comprensió i l'anàlisi de dades. La seva peculiaritat és la de donar forma a dades que per sí mateixes no la tenen. Sota la direcció de Josep Blat i Santi Fort aquest programa ofereix tots els conceptes teòrics i pràctics per poder desenvolupar aplicacions interactives per la representació, exploració i anàlisi de conjunts de dades abstractes. Aquest programa s'iniciarà el proper mes d'octubre de 2010 i té una durada de set mesos.

.