Programa de formació contínua en lideratge i gestió de la ciència, la tecnologia i la innovació

El programa neix com una iniciativa dels alumnes que han cursar el Màster en Lideratge i Gestió de la Ciència i la Innovació a l'Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra (IDEC-UPF).

A més de promoure la formació permanent en gestió de la ciència, la tecnologia i la innovació, la iniciativa també pretén generar coneixement i opinió en aquesta matèria, promoure'n la difusió social i augmentar el reconeixement dels professionals que desenvolupen la seva tasca en aquest àmbit, alhora que constitueix un dinàmic fòrum de trobada entre persones, empreses i institucions involucrades.

El programa s'estructura en sessions mensuals celebrades l'últim dijous de cada mes, amb un format interactiu que fomenta el diàleg entre ponents i assistents. El contingut de les sessions és variat per reflectir el caràcter multidisciplinari propi de l'activitat i, al mateix temps, inclou temes de rellevància i actualitat per als professionals de la gestió de la ciència, la tecnologia i la innovació .

Les sessions són obertes i gratuïtes, inscripció prèvia, i es celebren en la cèntrica seu de l'IDEC-UPF (c/ Balmes, 132 - 134, 08008 - Barcelona) entre les 19.00 i les 21.00 h.

Al llarg del 2010, s'ha desenvolupat el primer cicle de conferències en què s'han tractat aspectes relacionats amb les noves tecnologies, el lideratge i la gestió de recursos humans, la transferència de tecnologia, la gestió de projectes i la cooperació internacional. Un total de 132 persones han assistit a les 8 sessions planificades en aquest primer cicle i, gràcies als informes de qualitat obtinguts al final de cada sessió, s'ha pogut constatar un alt grau de satisfacció entre els participants (més del 97 % recomanarien aquesta activitat), amb els continguts tractats (un percentatge superior al 92 % d'assistents els considera ?bé? o ?excel·lent?) i en la qualitat dels ponents (valorats com a ?bé? o ?excel·lent? per sobre del 96 % dels assistents). Aquestes dades confirmen la utilitat d'aquest tipus de programes educatius especialitzats no formals i animen els organitzadors a seguir desenvolupant-los durant el 2011.

El programa de conferències del 2010 ha estat:

28 de gener del 2010: ?Innovació oberta: el rol dels intermediaris virtuals?. David Ràfols, fundador i director general d'Innoget.

25 de febrer del 2010: ?Comunicació 2.0 dels resultats de recerca, xarxes socials, educació i ciència? Miquel Durán, catedràtic de l'Institut de Química Computacional i membre de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la Universitat de Girona.

25 de març del 2010: ?Gestió de dades d'investigació: bioinformàtica, una eina imprescindible en la investigació biomèdica actual?. Alfonso Buil, Unitat de Genòmica de Malalties Complexes de l'Institut de Recerca del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

29 d'abril del 2010: ?Experiències de la participació en projectes del 7PM de la Unió Europea. Gestió vs. ciència?. Alex Perera, Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica, ESAII. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.

27 de maig del 2010: ?Transferència de tecnologia i avantprojectes de llei de la ciència i d'economia sostenible: avenços i retrocessos en el règim jurídic de la propietat industrial i la transferència de resultats de recerca?. Gonzalo Vicente Lacambra, col·laborador en projectes de cooperació a Angola i Moçambic i, en l'actualitat, gerent del CIBER BBN (bioenginyeria, biomaterials i nanomedicina).

30 de setembre del 2010: ?Gestió de projectes?. Aurelio Ruíz, Servei de Recerca de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), i Francisco Aguado, Àrea de Medicina / R+D+i de Boehringer Ingelheim España, SA (Barcelona).

28 de octubre del 2010: ?Liderant en temps turbulents?. Pablo Tovar, HR Manager a Beagle Consulting, associat sènior d'Augere i associat de l'Oxford Leadership Academy.

25 de novembre del 2010: ?Cooperació internacional per al desenvolupament i la ciència: una aproximació des de la gestió al problema nord/sud?. Enric Grau Carmona ha dirigit programes de cooperació, recerca i formació en salut internacional a Guinea Equatorial, Colòmbia, Guatemala, el Marroc, Moçambic, Bolívia i l'Argentina, i Gonzalo Vicente Lacambra, col·laborador en projectes de cooperació a Angola i Moçambic i, en l'actualitat, gerent del CIBER BBN (bioenginyeria, biomaterials i nanomedicina).

.