Programa de beques del Màster en Gestió de les TIC

El Màster en Gestió de les TIC compta amb un programa
de beques
específic a disposició dels participants que
ho sol·licitin. Dins d'aquest programa es contempla una beca del 25%
especialment destinada a estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, i cinc
beques més, obertes a tots els participants, que cobreixen fins a
un 20% de l'import del programa.

Les ajudes es concediran tenint en compte els mèrits acadèmics
dels sol·licitants i la seva situació personal en el moment de
la sol·licitud. Per poder entrar en el procés de sol·licitud
de beques, és imprescindible haver estat admès com a participant
al programa per part de la direcció acadèmica. Aquí es
pot trobar tota la informació del procés de sol·licitud,
terminis i documentació necessària.

.