El professor Oriol Amat, nou membre de la Reial Academia de Doctors

El professor Oriol Amat, que imparteix classes d’economia i finances a la UPF Barcelona School of Management, ha ingressat a la Reial Acadèmia de Doctors. Oriol Amat, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, va dissertar sobre el tema “Les empreses d’alt creixement: factors que expliquen el seu èxit i la seva sostenibilitat a llarg termini”, i va rebre la rèplica de Santiago Dexeus, doctor en Medicina, en nom de la Reial Acadèmia de Doctors. Per la UPF Barcelona School of Management és un honor comptar amb professors tan altament distingits, fet que aporta un major prestigi a la nostra institució. 

L’acte va tenir lloc l’1 d’abril a la Sala d’Actes de Foment de Treball de Barcelona. Els padrins del seu ingrés van ser Emili Gironella i José Mª Gay de Liébana, que recentment s’han afegit també a la Reial Acadèmia de Doctors.  L’acte va comptar, entre d’altres destacades personalitats, amb la presència i intervenció de Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

.