UPF-IDEC i la Universitat Carlos III creen el primer postgrau en Legal Compliance d'Espanya

La Universitat Pompeu Fabra, a través del seu centre de postgraus UPF-IDEC, i la Universitat Carlos III de Madrid, a través de la seva Fundació, han posat en marxa el primer programa que imparteix formació específica en Compliance. La figura del Compliance Officer o persona responsable de supervisar i gestionar totes les qüestions relacionades amb el compliment normatiu de les empreses ha emergit amb força en els últims anys a causa de la creixent producció normativa no només a Espanya sinó també internacional i la seva creixent complexitat. Aquesta circumstància, que va començar afectant grups internacionals, empreses amb diverses línies d'activitat i entitats cotitzades, és actualment un factor de preocupació per a qualsevol organització, especialment a causa de la responsabilitat penal de les persones jurídiques que contempla el nou ordenament. No obstant això, aquesta especialització no havia arribat encara a les universitats i el mercat demandava una formació complementària. És per això, que la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Carlos III de Madrid han decidit impartir a Barcelona i a Madrid aquest Postgrau de doble titulació, en col·laboració amb KPMG, dirigit a tots aquells professionals que vulguin adquirir coneixements específics en matèria de compliment normatiu (Compliance) i, especialment, a aquells que ja estan exercint com Compliance Officers (COs), Chief Compliance Officers (CCOs) o Chief Ethics & Compliance Officers (CECOS)

El postgrau, amb inici avui divendres 7 de novembre en la seva edició a Barcelona i el divendres 14 en la seva edició a Madrid, proporcionarà als participants una visió completa de les diferents àrees que componen la disciplina de compliment legal, des dels coneixements tècnics a la identificació de riscos, analitzar canvis estatutaris i reguladors, determinar mesures preventives i correctives, impartir formació a directius i empleats perquè coneguin i apliquin totes les normes i revisar periòdicament l'actualització dels procediments.

Oriol Amat, catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra i conseller de la CNMV, impartirà demà dissabte la lliçó inaugural del curs a Barcelona. El quadre de docents de les dues edicions compta amb professors de la UPF i de la UC3M i professionals de reconeguda experiència professional en el camp del Compliance i agències i òrgans de regulació.

Galeria d'imatges

Created with flickr slideshow.

.