M. Teresa Turell, presidenta de la International Association of Forensic Linguistics (IAFL) des de juliol de 2011

M.Teresa Turell, directora del Màster en Lingüística Forense de l'IDEC-IULA va ser elegida presidenta de la International Association of Forensic Linguistics el passat mes de juliol. Amb aquesta nominació, lingüistes internacionals reconeixen la trajectòria professional de Turell i les seves aportacions a aquesta disciplina en els àmbits de la formació, la investigació i de peritatge lingüístic forense.

Per a més informació, podeu llegir el següent article publicat originalment a la web de l'Institut Universitari de Lingüística Forense:

M. Teresa Turell, directora del ForensicLab (IULA) de la Universitat Pompeu Fabra i del Màster en Lingüística Forense de l'IDEC-IULA, va ser elegida presidenta de la International Association of Forensic Linguists (IAFL) a l'assemblea de socis del 10è congrés internacional d'aquesta associació celebrat a Birmingham (Regne Unit) al juliol de 2011.

Amb aquesta elecció la comunitat de lingüistes forenses d'arreu del món reconeix el lideratge internacional de Turell en aquesta disciplina en els àmbits formatiu, investigador i de peritatge lingüístic forense: és directora del primer màster en espanyol en Lingüística Forense (IDEC-IULA), verificat ja com a títol oficial de la UPF; és investigadora principal de dos projectes competitius, i pioners a Catalunya, Espanya i arreu del món, en idiolectometria forense (EXPLORA -HUM2007-29140-E i FFI2008-03583, encara vigent); ha dirigit 5 tesis doctorals en lingüística forense, i ha actuat de pèrit lingüista en més de 60 casos civils i penals a Catalunya, Espanya i EE.UU. en els darrers 6 anys. M. Teresa Turell publica habitualment en la revista International Journal of Speech, Language and the Law, i en altres revistes de llengua i dret, sobre temes de comparació forense de textos escrits (detecció de plagi i atribució d'autoria) i és membre del consell de redacció de la sèrie OUP series in Language and Law i de la revista International Journal of Speech, Language and the Lawm.

Per a més informació sobre la Dra. M. Teresa Turell, feu click aquí.

.