Jonas Greminger I Setenay Canbolat reben el premi a la Millor Tesi del Master of Science in IT Strategic Management

Les tesis dels alumnes Jonas GremingerSetenay Canbolat han estat reconegudes com les millors tesis del Master of Science in IT Strategic Management del curs acadèmic 2013/2014 per la UPF Barcelona School of Management. Els dos alumnes han rebut el premi a la Millor Tesi del Master of Science in IT Strategic Management, un reconeixement que pretén valorar i estimular la innovació i el rigor dels treballs en l'àmbit de la tecnologia de la informació.

 Jonas Greminger va presentar el projecte 'Proposta d'una solució CRM per Polygal AG', empresa proveïdora d'alimentació dietètica i ecològica, líder mundial en la investigació i l’ús d’hidrocoloides vegetals per diverses aplicaciones industrials. L'objectiu del seu projecte ha estat presentar una solució integrada de CRM que unís les necessitats empresarials dels diferents departaments amb Màrqueting i Vendes mitjançant la implementació d'una solució de gestió de relació amb els clients.

Per la seva banda, la tesi de Setenay Canbolat es va centrar a 'La presa de decisions en Inversions TI' a través de l'estudi de cas del comerç electrònic Replatforming. La tesi analitza el projecte i identifica les seves àrees d'avaluació tenint en compte les conclusions, l'autora suggereix i aplica tres de les metodologies presentades i analitza els resultats per concloure que l'ús de metodologies de presa de decisions mitjançant l'avaluació de les inversions en TI redueix el risc de fracàs i dóna suport a les organitzacions mitjançant l'adopció de les decisions correctes.

.