El repte de l'envelliment de la població, tema del primer Premi Horizon d'Innovació Social

El repte de l'envelliment de la població ha rebut el major suport en una votació oberta, pública a càrrec de la Comissió Europea, i es converteix en el tema del primer Premi Horizon d'Innovació Social.

Sobre la base d'aquest resultat, la Comissió, en cooperació amb l'Institut del Banc Europeu d'Inversions, posarà en marxa a principis de 2016 el Premi Horizon 2020 que recompensa a la persona o equip que presentin la millor solució per fer front als reptes i oportunitats de l'envelliment i millorar la qualitat de vida de les persones grans. El projecte rebrà 2.000.000€ d'Horizon 2020, el programa de finançament de la recerca i la innovació de la UE.

Carlos Moedas, Comissària europea d'Investigació, Ciència i Innovació, va dir: ‘l’envelliment de la població és clarament un dels reptes més importants de la societat i a la vegada una oportunitat per a Europa. Els participants en la nostra enquesta han reconegut això. Horizon 2020 ja ofereix un important finançament a la investigació en aquesta àrea. Ara, amb aquest premi, estic segur que aconseguirem que hi hagi més gent compromesa amb aquest tema i majors solucions innovadores, creatives per abordar millor les conseqüències d'una població que envelleix ràpidament’. Una valoració que comparteix plenament la directora del Postgrau en Gestió i Dinamització de Projectes d'Envelliment Actiu i Saludable, Paulina Ballbé.

El Curs de Gestió i Dinamització de Projectes d'Envelliment Actiu i Saludable (Active & Healthy Ageing Project Management) de la UPF Barcelona School of Management té per objectiu formar especialistes capaços de garantir una bona qualitat de vida a les persones d'edat avançada. El curs està reconegut com a bona pràctica pel departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

L’envelliment de la població afecta tots els Estats membres de la UE i té un impacte en tots els àmbits polítics. En 2025 més del 20% dels europeus seran majors de 65 anys, amb un increment particularment ràpid en el nombre de persones majors de 80 anys. La Comissió va posar en marxa la votació pública el 16 de setembre. Amb el 32% dels vots, d'un total de 9.685, el repte de l'envelliment de la població va encapçalar la llista dels cinc temes proposats. Els altres eren l'obesitat infantil, la integració dels immigrants en el mercat laboral, les dones dirigides per les empreses que creixen en nombre i grandària, i la generació d'energia neta dirigida per la comunitat.

Antecedents
La UE ja ha invertit centenars de milions d'euros en la investigació de l'envelliment relacionat amb la salut i en la investigació sobre les malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer. Això també és una part clau de l'anomenada medicina personalitzada amb un pressupost de 659 milions d’euros, que s'inclou en el programa de l'Horizon 2020  

Més informació:

.