Pràctiques professionals en la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació

El Màster en Lideratge i Gestió de la ciència ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques professionals en la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRI)

La realització de pràctiques a l\'FCRI permet als estudiants tenir una visió àmplia del sistema català de R+D+I i a la vegada aprofundir en el coneixement de les diferents entitats i actors que participen en la recerca tant a Catalunya com també a l\'estat i internacionalment.

L\'FCRI és un Fundació privada sense afany de lucre que te per missió la promoció i el suport a la recerca i la innovació en tots els àmbits, per contribuir a la dinamització i millora de la qualitat del sistema català de R+D+I, treballant de forma complementària amb tots els agents del sistema.

L\'FCRI està organitzada en 5 àrees d\'activitat, que son: Ciència i societat, Recerca-empresa, Talent investigador, Estudis i Suport institucional.

Els alumnes en pràctiques del Màster en Lideratge i Gestió de la ciència participaran en el desenvolupament d\'activitats i/o programes inclosos en una de les 5 àrees.

Per aquesta edició, està previst que puguin desenvolupar tasques en dues àrees i per tant, les tasques podran ser diferents en funció del projecte en què col·laboraran.

Alumne 1. Area suport institucional:

Projecte: Avaluació de centres de recerca.

Tasques: Suport al desenvolupament metodològic, participació en la gestió de les activitats d\'avaluació, seguiment documental, contacte amb experts, suport a la coordinació amb els centres de recerca i suport logístic.

Alumne 2. Area:Talent investigador:

Projecte: Node Català de suport a la mobilitat d\'investigadors.

Tasques: Suport a la gestió i millora de borsa de treball per a investigadors, participació en reunions dels grups de treball nacionals i internacionals sobre mobilitat d\'investigadors, participació en la revisió de la Guia per a investigadors estrangers i difusió via web dels diferents resultats de cada actuació.

Aquestes tasques es podran complementar amb la realització de treball final de pràctiques sobre el tema desenvolupat, i es lliurarà certificat.

.