L’UPF-IDEC i la Universitat Carlos III de Madrid creen un Postgrau en Compliance

L’UPF-IDEC i la Universitat Carlos III de Madrid han creat un nou postgrau pel curs vinent en Compliance, un perfil professional cada vegada més demandat pel mercat laboral.
La creixent producció normativa no només a Espanya sinó també internacional i la seva creixent complexitat ha posat en risc a les companyies, especialment des de la modificació de la Llei Orgànica del Codi Penal que va introduir aspectes de Dret Penal Econòmic i de l'Empresa com la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Això suposa que amb el nou ordenament, les penes s'imposen també a l'empresa si qualsevol empleat comet un delicte per no haver estat sotmès al degut control dels administradors. 'És clarament una nova professió perquè fa uns anys la normativa a l'entorn dels negocis i l'empresa no era tan complexa però això ha canviat molt. A més del codi civil i del comerç, les empreses han de tenir en compte avui en dia també el codi penal, la normativa en relació a les noves tecnologies, medi ambient, base de dades, les normes tributàries de cada país en què operes, entre moltes altres. I si a això li sumem la gravetat de les sancions imposades, doncs més val que tinguis a tot un expert en la matèria", explica Alain Casanovas, advocat i soci de KPMG, i codirector del nou Postgrau en Compliance que imparteix l’UPF-IDEC de la Universitat Pompeu Fabra juntament amb la Universitat Carlos III de Madrid.
Arran els nombrosos escàndols financers i comptables en els darrers anys a les empreses, els països han optat per multiplicar el nombre de regulacions nacionals i internacionals orientades a garantir la transparència i el correcte compliment de la llei. 'Internet ha fet avui que qualsevol empresa amb una botiga online sigui una empresa internacional. Això implica un risc important, i cap empresa vol arriscar-se a incomplir una normativa per l'acció d'un empleat o pel simple desconeixement de l'existència d'una norma específica d’un país. Per això, contracten un expert que es preocupi del compliment normatiu o compliance de l'empresa', recalca Casanovas.

Però no és només això, actuar d'una manera ètica i transparent; controlar que els seus proveïdors i subcontractes també ho facin i gestionar el negoci responsablement s'ha convertit un valor estratègic per a moltes empreses.

Compliance Officer, un nou perfil
En aquest context, emergeix amb força la figura del Compliance Officer o persona responsable de complir i gestionar totes les qüestions relacionades amb el compliment normatiu. Les seves principals funcions són la identificació de riscos, analitzar canvis estatutaris i reguladors, determinar mesures preventives i correctives, impartir formació a directius i empleats perquè coneguin i apliquin totes les normes i revisar periòdicament l'actualització dels procediments. Per a aquest lloc de treball, Alain Casanovas considera que cal un candidat amb perfil jurídic, de control i supervisió i amb un component ètic. Una especialització, assegura Casanovas, que no ha arribat a les universitats i per al qual cal, sens dubte, una formació específica y complementària.

.