Pla Nacional d’impuls a la Mediació

La conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya s’ha fixat el repte de doblar el nombre d'expedients en què dues parts arriben a un acord, a banda del jutjat, mitjançant un Pla nacional d’impuls a la mediació. Actualment  el 50% de les mediacions finalitzades es tanquen amb un acord satisfactori per les parts. 'És important que la ciutadania conegui un recurs que té al seu abast i no el fa servir amb la freqüència que podria. Molta gent ignora, encara avui en dia, que la Mediació és una realitat en el nostre entorn', afirma Javier Wilhelm, codirector del Màster en Mediació Professional de l’UPF-IDEC.

Catalunya va ser la primera comunitat autònoma que va aprovar una llei de mediació familiar l’any 2001, la qual va ser un referent per a altres iniciatives autonòmiques, que, des d’aleshores, van aprovar les seves lleis. La Llei de mediació familiar 1/2001 es limitava a regular les solucions de conflictes en situacions de crisi de convivència de les parelles, en cas de ruptura, separació o divorci.

L'any 2009 es va aprovar la Llei 15/2009 en l’àmbit del dret privat, també pionera a l’Estat espanyol, que, d’una banda, ampliava l’objecte de la mediació a qualsevol conflicte en l’àmbit de la persona i la família i, de l’altra, estenia l'objecte de la mediació a la mediació civil en aquells casos en què es produeix una ruptura de la comunicació personal entre les parts quan aquestes han de mantenir relacions en el futur, com ara conflictes entre associacions i fundacions, en la convivència ciutadana i veïnal, en l'àmbit de la propietat horitzontal, etc. ‘La mediació no només resol d'una manera acurada els conflictes de la gent, també és un model d'aprenentatge pels que hagin passat per ella. Amb la mediació, la gent aprèn a escoltar, a fer silencis i reflexionar, a emocionar-se, a canviar, a pensar en un mateix i en l'altre', insisteix Whilhelm que afegeix:' Quan un govern legisla per impulsar i implementar un sistema beneficiós per als ciutadans, hauria d'estar recolzat pels mateixos; però per això ha de ser conegut i cal invertir recursos per difondre'l adequadament, d'aquí, la importància de totes les accions del Dia Europeu de la Mediació '.

.