26 nous graduats en periodisme digital a Buenos Aires

  • Finalitza el postgrau organitzat conjuntament per la UPF Barcelona School of Management, TN.com.ar i Google a Buenos Aires

Un total de 26 alumnes s'han graduat en la darrera edició del Postgrau en Periodisme Digital impartit a Buenos Aires, organitzat conjuntament per la UPF Barcelona School of Management, TN.com.ar i Google. En aquesta edició també s'ha incorporat com a col·laborador del programa la Fundació I+E. El Postgrau ha permès donar als alumnes una visió més àmplia de la professió, així com dels canvis i les tendència tecnològiques en els mitjans de comunicació. Ha estat la tercera edició d'aquest programa que s'imparteix a Buenos Aires, sota la direcció del professor de la UPF, Joan Francesc Cánovas, i del gerent de Notícies d'Artear, Carlos de Elía.

'Són moments de canvi on l'especialització i l'ús de noves eines són claus per afrontar els nous reptes del periodisme del segle XXI. És vital poder plantejar-se que el canvi i la gestió del canvi és un element central del nostre futur més proper, per tant els periodistes necessiten fer i treballar el canvi permanent. En el camp periodístic, sorgeixen noves característiques i es requereix que els periodistes estiguin capacitats amb les habilitats tècniques per fer front als canvis dels mitjans', constata Joan Francesc Cánovas.

Des de la construcció de projectes digitals, els serveis, eines i la gestió d'Internet, les xarxes socials com a input d'informació en línia, les noves narratives i rutines del periodisme digital i fins a les oportunitats per crear nous models de negoci són algunes de les temàtiques que s'imparteixen en el programa. Es tracta de formar una nova generació de periodistes que han de conèixer i dominar les noves tecnologies per fer i oferir un nou periodisme a la societat.

El programa ha finalitzat amb la defensa davant d'un tribunal acadèmic dels projectes digitals finals presentats pels participants i amb un acte a la seu de la fundació I+E a Buenos Aires. En aquests moments ja s'està treballant en la propera edició per al 2016.

.