Patrick Zabalbeascoa participa en el projecte europeu SubLangLearn

El director del Màster en Traducció Literària i Audiovisual participa en el projecte europeu SubLangLearn, un programa per a l'educació i la formació en llengües a partir de materials audiovisuals subtitulats impulsat per la Direcció General d'Educació i Cultura de la Comissió Europea.

A continuació, us facilitem l'article complet publicat originalment a la web de la Universitat Pompeu Fabra www.upf.edu

Es tracta del projecte europeu SubLangLearn (SLL), en què participa Patrick Zabalbeascoa , investigador del Centre d'Estudis del Discurs i Traducció ( CEDIT ) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge ( DTCL ) de la UPF.

El Consorci està integrat per nou socis provinents d'Eslovènia, Espanya, Finlàndia, Grècia, Itàlia, Lituània, Polònia i Portugal. A més de la Universitat Pompeu Fabra, hi participa la Universitat Jaume I de Castelló,  i la Universitat finesa de Turku n'és la coordinadora.

A més dels itineraris acadèmics i docents, hi ha altres maneres no formals o indirectes d'aprendre idiomes. Un dels objectius del projecte és verificar de quina manera l'ús de subtítols en pel·lícules, vídeos i programes de televisió ajuden i motiven a l'aprenentatge d'una nova llengua , ja sigui a partir de prendre consciència de la diversitat lingüística o influint en el desenvolupament de competències per a l'aprenentatge.  

El projecte tindrà una durada de tres anys i es recolza en dues estratègies complementàries, una sociològica i una altra sociolingüística. Es compilaran les respostes i l'autoavaluació provinents de tres poblacions diferents pel que fa l'adquisició d'una llengua estrangera: aprenents intencionals d'una llengua que segueixen un ensenyament formal reglat; professors de llengua i aprenents incidentals d'una llengua que ho fan a través de procediments no formals.

Les dades s'obtindran a partir d'uns qüestionaris dissenyats per al projecte SLL i en paral·lel, estan previstes una sèrie d'actuacions lingüístiques i pedagògiques relacionades amb l'ús de materials audiovisuals subtitulats. Els resultats sobre la motivació per a l'aprenentatge i el desenvolupament de capacitats es compararan  per franges d'edat, joves i adults, així com també en diferents col·lectius com ara persones immigrants i nouvingudes.

El grup CEDIT és un grup de recerca en traducció, que centra el seu objecte d'estudi en l'anàlisi d'aspectes lingüístics i pragmàtics de la traducció de textos d'àmbit general, en textos especialitzats i semiespecialitzats d'àmbit sociopolític i científic i en la problemàtica de la traducció literària i de la traducció amb suport audiovisual. Les bases teòriques del grup procedeixen essencialment de la Traductologia, la Lingüística Textual i l'Anàlisi del Discurs. L'objectiu genèric del grup de recerca és l'anàlisi d'estratègies traductores i de mecanismes de construcció del sentit.

.