Oriol Amat, nou president d'Economistes Experts en Comptabilitat i Informació Financera del Consell General de Col·legis d'Economistes

La Comissió Permanent del Consell General de Col·legis d'Economistes ha nomenat Oriol Amat Salas nou president d'Economistes Experts en Comptabilitat i Informació Financera, una organització especialitzada del Consell. Fins aquest moment, el càrrec l'ocupava de manera transitòria el mateix president del Consell General de Col·legis d'Economistes, en Valentí Pich.

Oriol Amat Salas (Barcelona, 1957), és Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i Master of Business Administration (MBA) per ESADE, a més de doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha realitzat estades de formació a l''Stockholm School of Economics a Suècia.

Actualment, és conseller de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra. Des de 1995 fins al juny de 2011 ha format part de la Junta de Govern del Col·legis d'Economistes de Catalunya. Ha estat elegit representant de diverses associacions catalanes i espanyoles. És vicepresident de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID)  i membre de la Comissió de Comptabilitat de Gestió de l'Associació Espanyola  de Comptabilitat i Administració d'Empreses (AECA), i de l'Associació Espanyola de Professors Universitaris de Comptabilitat (ASEPUC).

A la UPF ha estat director del Departament d'Economia i Empresa i també Vicerector d'Economia i Sistemes d'Informació. Ha estat professor visitant de diverses universitats europees, americanes i asiàtiques. Així mateix, ha realitzat diversos treballs professionals en l'àrea de Comptabilitat i Finances.

Ha estat el director dels Programes en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa i dels d'Auditoria de la Barcelona School of Management.

Va participar en els grups de treball que van elaborar el Pla General de Comptabilitat. Ha publicat diversos llibres traduïts a diversos idiomes com ara  Euforia y pánico (2008), obra en què analitza les causes de la situació econòmica recent i nombrosos treballs en revistes acadèmiques i professionals en el camp de la comptabilitat i l'anàlisi financera. És codirector de la Revista de Contabilidad y Dirección i subdirector de la R evista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión .

El Consell General de Col·legis d'Economistes coordina i representa en els àmbits nacional i internacional a tots els Col·legis Oficials d'Economistes d'Espanya, ordena l'exercici professional dels Economistes i defensa i protegeix els seus interessos professionals. En l'actualitat hi ha gairebé 50.000 economistes col·legiats entre els trenta-tres col·legis existents.

Economistes Experts en Comptabilitat i Informació Financera (ECIF-CGCEE), és l'òrgan especialitzat del Consell General de col·legis d'Economistes i va ser creat el febrer de 2008 atesa la importància que els temes de comptabilitat i informació financera tenen en tots els àmbits econòmics i empresarials. Bàsicament aquesta institució constituïda per 2.185 economistes pertanyents als col·legis d'Economistes d'Espanya, es dedica al tractament, estudi, anàlisi, informes tècnics, formació, emissió d'opinions i estructura de tots els aspectes relacionats amb la comptabilitat i informació financera.

.