Orà: Seminari de creació d'empreses

La Cambra de Comerç i Indústria d'Orà va acollir la celebració, el passat mes d'octubre, del Seminari sobre creació d'empreses ?De la idea al projecte?. El programa, organitzat per la Cambra de Comerç d'Orà juntament amb la Fundació Gas Natural i l'IDEC, pretén contribuir a reforçar el teixit emprenedor a Algèria i a donar instruments perquè els participants, tots ells joves emprenedors de la regió d'Orà, puguin desenvolupar les pròpies iniciatives d'empresa. Per part de l'IDEC, el professor Francesc Trias va presentar aspectes bàsics de la creació d'empreses, i va destacar la importància de les idees i del pla d'empresa com a eina fonamental per avaluar la viabilitat d'una idea d'empresa. L'organització d'aquest seminari a Algèria s'emmarca en la línea de col?laboració entre la Fundació Gas Natural i l'IDEC amb institucions algerianes representatives del teixit empresarial algerià per contribuir a reforçar l'activitat de les empreses a través de l'organització de seminaris d'especialització en diversos àmbits com ara la comunicació i el lideratge, la utilització empresarial de les noves tecnologies o els processos de creació d'empreses.

.