Noves iniciatives en la programació Executive Education a l\'IDEC

Coincidint amb l\'inici del programa La Gestió de la Contradicció , de direcció estratègica de Recursos Humans i enfocat a directors d\'aquests departaments, l\'IDEC ha impulsat el novembre noves iniciatives en la línia Executive Education, amb programes oberts dirigits a perfils directius.

Amb aquests programes, l\'IDEC posa de manifest la seva ferma voluntat de donar resposta a les necessitats de formació concretes dels perfils directius. L\'Executive Education estructura una oferta formativa de programes executius àmplia i diversa, que aposta per l\'excel·lència, la innovació i la qualitat, totalment connectada amb la realitat empresarial del moment, alhora que dotada del rigor propi de la universitat.

Sempre en un entorn acurat i comptant amb l\'aportació de ponents i professionals d\'empresa de reconegut prestigi en cadascuna de les seves àrees, l\'objectiu principal dels programes Executive Education a l\'IDEC és generar un entorn professional de coneixement i debat d\'alt nivell, que afavoreixi l\'intercanvi d\'experiències reals entre els participants, fomenti el networking entre els mateixos participants, directors i ponents i enforteixi la fidelitat dels diferents sectors empresarials envers l\'IDEC.

Al programa La Gestió de la Contradicció , organitzat conjuntament amb Foment del Treball, amb una durada de 64 hores i un grup de participants composat íntegrament per directors de Recursos Humans i responsables de personal de diferents empreses i institucions, s\'hi afegeixen, al llarg del primer trimestre de 2007, els programes Adquisicions d\'Empreses i Direcció Estratègica de Tecnologies de la Informació.

Adquisicions d\'Empreses: una visió integral suposa una immersió en el procés d\'adquisició d\'empreses, replicant cronològicament les fases i les fites del procés real. Per tal de donar una visió exclusivament pràctica de l\'operació d\'adquisició, especialistes amb experiència contrastada en operacions d\'aquest tipus participen com a ponents.

El programa Direcció Estratègica de Tecnologies de la Informació : Del Coneixement de l\'Empresa a l\'Aportació de Valor al Negoci també és co-organitzat amb Foment del Treball. Compta amb el patrocini de la Fundación Vodafone i vol incidir en aquells aspectes fonamentals, tant a nivell professional com personal, que ha de dominar un director de Tecnologies de la Informació per desenvolupar una visió estratègica i d\'aportació de valor al negoci dins de l\'empresa.

.