Nova web per als programes MBA

El 9 de desembre, els programes MBA van estrenar website. La nova web s\'integra dins de la web de l\'IDEC, amb personalitat pròpia. Un dels objectius ha estat millorar l\'estructuració de la informació i la usabilitat i l?altre, dissenyar una línia creativa comú als dos programes MBA que reflecteixi la internacionalitat, el compromís amb la qualitat i l?actualitat dels programes.

www.idec.upf.edu/mbas

MBA part time

MBA full time

.