Per què calen models de prevenció penal per a les empreses?

L'elevat volum de producció normativa i la seva creixent complexitat incrementa el risc d'incompliment per part de les organitzacions. Aquesta circumstància, que va començar afectant només a grans empreses o grups internacionals, és actualment un tema de preocupació per a qualsevol organització després que l'any 2010 es va introduir una modificació en el Codi Penal Espanyol que inclou la responsabilitat penal de les persones jurídiques. 'L'entorn de negoci del segle XXI és totalment diferent al que teníem dècades enrere. Tenim un gran volum de normes imposades per la legislació o les administracions públiques i altres que assumeixen voluntàriament les pròpies empreses en termes de polítiques o codis ètics de conducta. Tot això fa necessari disposar de mecanismes que garanteixin la seva aplicació i d'aquí que la funció del Complaince sigui tan necessària no només per garantir el compliment d'aquestes normes sinó també dels estàndards ètics', explica Alain Casanovas, director del Postgrau en Complaince a l'UPF -IDEC.

Una forma de mitigar i d'evitar la responsabilitat penal en les empreses és disposar de models de responsabilitat penal. 'Són en definitiva una tipologia de model de Complaince aplicat a la prevenció i detecció de la comissió de possibles delictes en el context de les activitats legals de l'empresa. La modificació del Codi Penal introdueix l'obligatorietat de models de prevenció penal en les empreses, destinats, òbviament, a la prevenció i gestió de riscos penals relacionats amb la corrupció de particulars, temes ambientals, de privacitat, etc'.

Casanovas adverteix que les conseqüències de no disposar d'aquests models de prevenció són no sols penals sinó també inclou el risc reputacional per a l'empresa i la conseqüent pèrdua de confiança o credibilitat dels consumidors.

.