Una Masterclass d'Economia diferent

  • El proper 12 de maig, la UPF Barcelona School of Management impartirà una Masterclass sobre economia d'empresa amb el format de classe invertida
  • Aquest model pedagògic, cada vegada més consolidat a les escoles innovadores, consisteix a rebre prèviament el contingut online i dedicar la sessió a treballar activament exemples i dubtes amb el ponent

'Si busques resultats diferents no facis sempre el mateix', va dir Albert Einstein. El món de l'educació està canviant dins i fora de les aules. Les crítiques a les maneres tradicionals d'ensenyar han adquirit molta més força amb la revolució tecnològica i social i han posat de manifest la necessitat de garantir aprenentatges efectius i rellevants, més enllà de l'adquisició "repetitiva" dels coneixements.

La UPF Barcelona School of Management ha començat a treballar amb nous models educatius centrats en les persones, el seu empoderament i en el seu talent i en aquesta línia ha donat la volta a les tradicionals conferències per oferir un model diferent de masterclass basat en el Flipper learning o classe invertida.

La primera d'elles serà el proper dia 12 de maig sobre 'Economia Internacional', a càrrec del Josep Maria Raya, doctor en Economia aplicada i professor del MBA de la UPF Barcelona School of Management. Una Masterclass per a emprenedors, directius d'empresa i MBAs interessats en actualitzar coneixements d'economia de mercat, els efectes de la deflació, elasticitat o economia internacional. La sessió té un màxim de 30 places i serà gratuïta. Els participants rebran prèviament els continguts de la sessió en vídeo per poder dedicar les 4 hores de la Masterclass a treballar activament amb el professor Josep Maria Raya. 'Els centres educatius afrontem el repte d'impartir continguts amb metodologies emergents, integrant el millor de la formació presencial i la formació on line. La classe invertida fomenta un aprenentatge més profund i significatiu perquè els assistents s'impliquen des del primer moment en el procés i passen de ser subjectes passius, que escolten al professor, a subjectes actius, que treballen, participen, plantegen dubtes, col·laboren en equip, i s'organitzen i plantifican per realitzar projectes o resoldre problemes', explica Raya. La següent serà el 30 de juny sobre 'Noves estratègies competitives a les empreses' a càrrec del professor Enric Jaulent.

MBA amb aprenentatge basat en projecte i mentor personal

El Flipper learning és la metodologia utilitzada ja a l'Executive MBA de la UPF Barcelona School of Managament, una proposta de MBA innovadora on no només utilitzen nous formats de formació sinó també un nou model d'aprenentatge, on l'alumne i el seu projecte es situen en el centre i defineixen gran part del seu itinerari formatiu en base a les seves experiències i necessitats. Així, cada participant treballa un repte personal, un projecte que es defineix des de l'inici del curs sota la supervisió d'un mentor acadèmic i que l'ajuda a identificar els coneixements clau que ha d'adquirir durant el curs. D'aquesta manera, el programa combina continguts de base -aquells que es consideren fonamentals per a qualsevol professional que vulgui exercir una funció directiva (Comptabilitat Financera, Direcció estratègica, Producció, Internacionalització, etc.) - I continguts específics, que es 'customitzen' segons les competències personals i el projecte professional definit pels participants a l'inici del programa. Fins a un 40% de l'Executive MBA és personalitzat amb un aprenentatge basat en projecte i mentor personal. Al contrari que en la formació més tradicional, basat en classes magistrals, en aquest MBA són els participants els que prenen el protagonisme de l'aprenentatge.

.