Màsters, postgraus i cursos d'octubre

01/10/2008

Màster en Negocis Internacionals. International Business Program. Especialitat en Amèrica Llatina, Europa i Àsia MIBAL

Màster en Màrqueting MEM

Curs de Salut Laboral DSAL

Seminari de Gestió Professional sobre el Negoci de la Música SDGIM

03/10/2008

Màster en Musicoteràpia MMUSI

Màster en Comunicació Empresarial especialitat Tecnologies Digitals MCD

Màster en Direcció de Comunicació MDIC

Programa de postgrau de Vídeo Digital DVD

Programa de postgrau de Comunicació Empresarial DCE

06/10/2008

Màster en Direcció i Gestió de l\'Esport MGEE

Màster en Animació MAN

Màster en Creació de Videojocs MCV

Màster en Arts Digitals MAD

Programa de postgrau de Direcció i Gestió d\'Institucions, Empreses i Plataformes Culturals DGC

Programa de postgrau d\'Infermeria del Treball DSAL

08/10/2008

Programa de postgrau de Màrqueting DDM

Curs del Nou Pla General de Comptabilitat (on line) CPGCOL

09/10/2008

Màster en Documentació Digital (on line) MDDOL

14/10/2008

MBA part time MBAPT

Màster en Direcció Financera i Comptable de l\'Empresa MDF

Máster en Direcció Financera i Comptable de l\'Empresa. Especialitat Auditoria MDFA

Màster en Dret Immobiliari, Urbanístic i de l\'Edificació MDIUE

Programa de postgrau de Comunicació i Periodisme de Moda DCMO

Programa de postgrau de Direcció Comptable i Auditoria DDCGA

Programa de postgrau de Dret Immobiliari i Urbanístic DDIU

Programa de postgrau de Traducció Literària DTL

15/10/2008

Màster en Banca i Finances MBF

Màster en Mercats Financers MMF

Màster en Economia de la Salut i del Medicament (on line) MESOL

Programa de postgrau de Direcció Comptable i Control de Gestió CDCG

Programa de postgrau de Direcció Bancària DDOB

Programa de postgrau d\'Anàlisi de Riscs i Rendibilitat de les Operacions Financeres CAR

Programa de postgrau de Farmacoeconomia DFACOL

Programa de postgrau d\'Economia de la Salut DESOL

Programa de postgrau de Dret de l\'Edificació i de la Construcció DDEC

16/10/2008

Màster en Polítiques Públiques i Socials MPPS

Màster en Dret del Treball i de la Seguretat Social MDT

Màster en Planificació i Direcció de la Mobilitat MMB

Programa de postgrau d\'Auditoria DAU

Programa de postgrau de Dret del Treball DDT

Programa de postgrau de Gestió de la Mobilitat DMB

IV Seminari CRES: Models i Aplicacions per al Finançament Sanitari i la Gestió Clínica SCRES

17/10/2008

Programa de postgrau d\'Escriptura del Guió Televisiu per a Programes d\'Entreteniment i Humor DGUIT

Programa de postgrau de Selecció, Avaluació i Conservació del Potencial Humà CSAC

Curs de Gestió de Tresoreria a l\'Empresa CTE

20/10/2008

Màster en Fiscalitat MFC

Màster en Gestió d\'Empreses de Comunicació MDEC

Màster en Dret Públic. Estudis avançats de l\'ordenació juridicoadministrativa del territori i del mercat MOA

Màster en Traducció Cientificotècnica MTC

Programa de postgrau de Gestió d\'Empreses de Moda DGEM

Programa de postgrau de Gestió d\'Empreses en la Indústria de la Música DGIM

Programa de postgrau d\'Aprofundiment en Dret Públic DADP

21/10/2008

Programa de postgrau de Direcció d\'Empresa DDE

Programa de postgrau d\'Especialització en Litigis Civils DLC

Curs de Comptabilitat General CCG

23/10/2008

Executive Education: Seminari Avançat de Negociació Estratègica SNEGOX

24/10/2008

Màster en Direcció de Recursos Humans a les Organitzacions MRH

Programa de postgrau de Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals DRH

25/10/2008

Programa de postgrau de Direcció d\'Empresa (semipresencial) DDEO

30/10/2008

Executive Education: Seminari Implicacions tributàries del nou SIMPLIX

.