Màsters i postgraus inici setembre - desembre 2009

ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D\'EMPRESES

Màsters

MBA part time. Administració i Direcció d\'Empreses
Inici: 13 d\'octubre

Master of Sciences in Management
Inici: 22 de setembre

Màster en Direcció d\'Empreses Asseguradores online
Inici: 1 d\'octubre

Màster en Direcció i Gestió de l\'Esport
Inici: 13 d\'octubre

Màster en Gestió d\'Empreses de Comunicació
Inici: 19 d\'octubre

Màster en Negocis Internacionals. International Business. Especialització en Amèrica Llatina, Europa i Àsia

Inici: 29 de setembre

Programes de postgrau

Programa de postgrau de Direcció d\'Empresa
Inici edició presencial: 20 d\'octubre

Programa de postgrau de Direcció d\'Empresa

Inici edició semipresencial: 24 d\'octubre

Programa de postgrau de Direcció d\'Empresa

Inici edició online: 26 d?octubre

Programa de postgrau de Gestió d\'Empreses de Moda
Inici: 19 d\'octubre

Curs de perfeccionament

Curs de perfeccionament d\'Intel·ligència Competitiva i Vigilància Tecnològica online
Inici: 18 de novembre

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ PÚBLICA

Màsters

Màster en Govern i Gestió Pública a l\'Amèrica Llatina
Inici: 28 d\'octubre

Màster en Polítiques Públiques i Socials (amb la col·laboració de la Johns Hopkins University)

Inici: 15 d\'octubre

Curs de perfeccionament

Curs de perfeccionament de Màrqueting Polític a la Governança Eficaç
Inici: novembre

COMPTABILITAT, FINANCES I ECONOMIA

Màsters

Màster en Banca i Finances
Inici: 14 d\'octubre

Màster en Direcció Financera i Comptable de l\'Empresa
Inici edició presencial: 13 d\'octubre

Màster en Direcció Financera i Comptable de l\'Empresa

Inici edició semipresencial: 6 de novembre

Màster en Direcció Financera i Comptable de l\'Empresa Especialitat Auditoria
Inici edició presencial: 13 d\'octubre

Màster en Direcció Financera i Comptable de l\'Empresa Especialitat Auditoria

Inici edició semipresencial: 6 de novembre

Màster en Direcció Financera i Comptable de l\'Empresa (UDP-UPF)

Inici: 1 de setembre

Màster en Fiscalitat (UPF-UPC)
Inici: 19 d\'octubre

Màster en Mercats Financers
Inici: 14 d\'octubre

Programes de postgrau

Programa de postgrau d\'Anàlisi de Riscs i Rendibilitat de les Operacions Financeres
Inici: 14 d\'octubre

Programa de postgrau d\'Assessorament Financer
Inici: 6 de novembre

Programa de postgrau d\'Auditoria
Inici edició presencial: 15 d\'octubre

Programa de postgrau d\'Auditoria
Inici edició semipresencial: 21 de novembre

Programa de postgrau d\'Auditoria
Inici edició online: 7 de novembre

Programa de postgrau de Direcció Comptable i Auditoria
Inici edició presencial: 13 d\'octubre

Programa de postgrau de Direcció Comptable i Auditoria
Inici edició semipresencial: 6 de novembre

Programa de postgrau de Direcció Comptable i Control de Gestió
Inici edició presencial: 14 d\'octubre

Programa de postgrau de Direcció Comptable i Control de Gestió
Inici edició semipresencial: 7 de novembre

Programa de postgrau de Direcció Bancària
Inici edició presencial: 14 de novembre

Programa de postgrau de Direcció Bancària
Inici edició semipresencial: 7 de novembre

Programa de postgrau de Direcció Financera
Inici edició presencial: 11 de novembre

Programa de postgrau de Direcció Financera
Inici edició semipresencial: 14 de novembre

Programa de postgrau de Direcció Financera
Inici edició online: 28 d\'octubre

Cursos de perfeccionament

Curs de perfeccionament de Gestió de Tresoreria a l\'Empresa
Inici: 16 d\'octubre

Curs de perfeccionament d\'Anàlisi d\'Estats Financers
Inici: 14 d\'octubre

Curs de perfeccionament de Normes Internacionals d\'Informació Financera online
Inici: octubre

Curs de perfeccionament de Comptabilitat General
Inici: 20 d\'octubre

COMUNICACIÓ I PERIODISME

Màsters

Màster en Direcció de Comunicació

Inici: 2 d\'octubre

Programes de postgrau

Programa de Postgrau de Brand Meaning: anàlisi, construcció i gestió d\'identitat de marca

Inici: 27 d\'octubre

Programa de postgrau de Comunicació Empresarial
Inici: 2 d\'octubre

Programa de postgrau de Comunicació i Periodisme de Moda
Inici: 3 de novembre

Programa de postgrau d\'Escriptura del Guió Televisiu per a Programes d\'Entreteniment i Humor (IDEC-El Terrat)

Inici:16 d\'octubre

COMUNICACIÓ I MITJANS DIGITALS

Màsters

Màster en Animació (IDEC-IUA)
Inici: 5 d\'octubre

Màster en Arts Digitals (IDEC-IUA)
Inici: 5 d\'octubre

Màster en Creació de Videojocs (IDEC-IUA)

Inici: 5 d\'octubre

Programes de postgrau

Programa de postgrau de Sonologia
Inici: 28 de setembre

Programa de postgrau de Tecnologia i Tècnica de la Producció Musical
Inici: 28 de setembre

Programa de postgrau de Vídeo Digital (IDEC-IUA)

Inici: 5 d\'octubre

DRET

Màsters

Màster en Dret Immobiliari, Urbanístic i de l\'Edificació (LL.M.)
Inici: 13 d\'octubre

Màster en Dret Públic. Estudis avançats de l\'ordenació juridicoadministrativa del territori i del mercat
Inici: 19 d\'octubre

Màster en Dret del Treball i de la Seguretat Social

Inici: 8 d\'octubre

Programes de postgrau

Programa de postgrau de Aprofundiment en Dret Públic: les Institucions Jurídiques Centrals en l\'Ordenació Jurídicoadministrativa del Territori i del Mercat i de l\'Organització Territorial de l\'Estat
Inici: 19 d\'octubre

Programa de postgrau de Dret de l\'Edificació i de la Construcció
Inici: 14 d\'octubre

Programa de postgrau de Dret de la Seguretat Social
Inici: 8 d\'octubre

Programa de postgrau de Dret de les Telecomunicacions: Competència i Acció Pública
Inici:20 d\'octubre

Programa de postgrau de Dret Immobiliari i Urbanístic
Inici: 13 d\'octubre

Programa de postgrau de Empreses en Crisi: Prevenció, Reestructuració i Concurs de Creditors
Inici: 5 de novembre

Programa de postgrau d\'Especialització en Litigis Civils
Inici: 20 d\'octubre

GESTIÓ CULTURAL

Màster

Màster en Edició
Inici: 29 de setembre

Programes de postgrau

Programa de postgrau de Direcció i Gestió d\'Institucions, Empreses i Plataformes Culturals
Inici: 5 d\'octubre

Programa de postgrau de Gestió d\'Empreses en la Indústria de la Música
Inici: 19 d\'octubre

GESTIÓ I ECONOMIA DE LA SALUT I EL BENESTAR SOCIAL

Màsters

Màster en Assessorament Genètic
Inici: 13 d\'octubre

Màster en Economia de la Salut i del Medicament online (IDEC-CRES)
Inici: 14 d\'octubre

Màster en Musicoteràpia (UPF-URL)
Inici: 2 d\'octubre

Màster en Recerca Clínica (Portugal)

Inici: novembre

Programes de postgrau

Programa de postgrau d\'Avaluació de Projectes d\'Economia de la Salut (IDEC-Fundación Gaspar Casal)
Inici: octubre

Programa de postgrau de Gestió Clínica (IDEC-Fundación Gaspar Casal)
Inici: octubre

Programa de postgrau de Gestió d\'Organitzacions Sanitàries (IDEC-Fundación Gaspar Casal)

Inici: octubre

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS

Màsters

Màster en Cercadors: màrqueting online i posicionament online
Inici: 12 de novembre

Màster en Documentació Digital online

Inici: 15 d\'octubre

Programes de postgrau

Programa de postgrau de Cercadors online
Inici: 12 de novembre

Programa de postgrau de Documentació Digital online

Inici: 15 d\'octubre

Cursos de perfeccionament

Seguretat de CISCO (FNS, Fundamentals on Networking Security)

Inici: 15 d\'octubre

Tècnic en Xarxes i Internet (IDEC-CISCO Systems)

Inici: 15 de setembre

LLENGUATGE I TRADUCCIÓ

Màster

Màster en Traducció Cientificotècnica

Inici: 19 d\'octubre

Programa de postgrau

Programa de postgrau de Traducció Literària

Inici: 13 d\'octubre

MÀRQUETING

Màsters

Màster en Màrqueting
Inici: 25 de setembre

Màster en Màrqueting Directe i Digital
Inici: 29 de setembre

Màster en Màrqueting Farmacèutic

Inici: 28 de setembre

Programes de postgrau

Programes de postgrau de Direcció de Màrqueting
Inici: 28 de setembre

Programes de postgrau de Màrqueting

Inici: 30 de setembre

RECURSOS HUMANS I HABILITATS DE DIRECCIÓ

Màster

Màster en Direcció de Recursos Humans a les Organitzacions

Inici: 23 d\'octubre

Programes de postgrau

Programa de postgrau de Coaching Executiu i Personal
Inici: 28 d\'octubre

Programa de postgrau de Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals
Inici: 23 d\'octubre

Programa de postgrau de Selecció, Avaluació i Conservació del Potencial Humà

Inici: 16 d\'octubre

URBANISME, TERRITORI I MEDIAMBIENT

Màster

Màster en Planificació i Direcció de la Mobilitat (UPF-UPC amb la col·laboració del RACC i Abertis)
Inici: octubre

Programa de postgrau

Programa de postgrau de Gestió de la Mobilitat (UPF-UPC amb la col·laboració del RACC i Abertis)

Inici: octubre

EXECUTIVE EDUCATION

Àrea d\'expansió i gestió de negoci:

Expertise en finançament. Gestió financera en entorns adversos
Inici: novembre

Seminari d\'adquisicions d\'empreses
Inici: 22 d\'octubre

Seminari de reducció de costos
Inici: octubre

Seminari sobre gestió de cobrament dels impagats i prevenció de la demora
Inici: novembre

Àrea de desenvolupament estratègic:

Gestió de Despatxos Professionals
Inici: 6 d\'octubre

Climate change and business
Inici: 19 d\'octubre

Comunicació eficaç i habilitats de portaveu
Inici: 20 d\'octubre

Seminari sobre el control de riscos legals
Inici: novembre

Curs pràctic de responsabilitat ambiental i anàlisi de riscos ambientals
Inici: 4 de novembre

Àrea de desenvolupament personal:

Com podem descobrir totes les nostres capacitats mitjançant el Coaching
Inici: 23 de novembre

La transició de directiu a consultor
Inici: 26 d\'octubre

Seminaris avançats de negociació estratègica
Inici: 15 d\'octubre i 26 de novembre

DISSENY I ARQUITECTURA

Programació conjunta

IDEC-ELISAVA

www.elisava.es

.