L'IDEC, un dels punts forts de la UPF

La ràpida expansió de l\'oferta de postgraus de l\'IDEC i, en particular, de l\'èxit de les campanyes realitzades a l\'Amèrica Llatina han estat un dels punts forts citats a l\'informe d\'avaluació institucional que l\'European University Association (EUA) ha elaborat en relació a la Universitat Pompeu Fabra. L\'informe destaca que \"l\'oferta d\'educació contínua té uns efectes de creació de xarxes que l\'IDEC coneix bé, i que l\'han dut a consolidar una xarxa d\'antics alumnes d\'allò més dinàmica. Tots aquests actius poden ajudar la UPF a construir la seva pròpia xarxa d\'antics alumnes.\"

A més de la menció a l\'IDEC, l\'informe ressalta altres punts forts de la Universitat, com el reconeixement internacional i la reputació dels estudis de la Universitat; la identitat singular d\'una institució que té clars els seus trets competitius (forta cultura de qualitat, esperit innovador i elevat grau d\'internacionalització); l\'alt grau d\'atenció a la qualitat; la valoració dels exalumnes; la visió preeminentment europea del centre; la capacitat investigadora, i la implicació del professorat i la capacitat d\'obtenir finançament en recerca.

L\'informe de l\'EUA resumeix el balanç de la trajectòria de la UPF amb les següents paraules: \"En menys de vint anys, la Universitat Pompeu Fabra ha aconseguit col·locar-se entre les primeres universitats de l\'Estat i fer-se un nom a Espanya i a l\'estranger\". Les avaluacions institucionals de l\'EUA analitzen els mecanismes i processos de gestió estratègica de les universitats per potenciar-ne la qualitat.

.