L'IDEC presenta innovacions importants en la programació per al curs 2007-2008

Els dies 23 i 24 de març, l?IDEC va presentar al Saló Futura innovacions importants en la seva programació per al proper curs acadèmic 2007-2008. Seguint la filosofia d?innovació i excel·lència acadèmica que el caracteritza, l?IDEC aposta per nous programes de formació adreçats a nous perfils professionals. Enguany l?IDEC aposta per nous àmbits que demanen una formació especialitzada:

l Gestió de la ciència: Màster en Lideratge i Gestió de la Ciència.

l Gestió de la propietat intel·lectual: Màster en Dret de la Propietat Intel·lectual.

l Gestió de la diversitat: Màster en Ciutadania i Immigració.

l Gestió de la mobilitat: Màster en Planificació i Gestió de la Mobilitat.

l Gestió d?internet: Màster en Cercadors.

l Gestió d?empreses de moda: Postgrau de Gestió d?Empreses de Moda.

El Màster en Lideratge i Gestió de la Ciència reforça la sensibilitat de l?IDEC per la ciència i respon a la demanda d?un nou perfil professional amb capacitat per gestionar l?administració de les unitats de recerca i desenvolupament de centres públics i privats.

La defensa de la propietat intel·lectual també requereix una especialització en matèria de dret, tal com presenta el Màster en Dret de la Propietat Intel·lectual. Els participants adquiriran els coneixements necessaris sobre drets d?autor, dret contra la competència deslleial, dret sobre creacions industrials (patents i dissenys industrials) i dret sobre signes distintius.

El Màster en Ciutadania i Immigració, respon a la realitat social del fenomen migratori i les seves repercussions sobre la ciutadania.

El Màster en Planificació i Gestió de la Mobilitat ve a sumar-se als programes de l?IDEC que afronten els nous reptes de les ciutats. Forma professionals des d?una concepció globalitzadora, per tal que puguin analitzar, planificar i gestionar la mobilitat i el transport atenent les diferents interrelacions que hi incideixen.

El Màster en Cercadors: posicionament, màrqueting on line i vigilància tecnològica, proporciona les habilitats necessàries per fer un ús intel·ligent dels cercadors d?internet i posar el seu potencial al servei de les empreses que inverteixen en la publicació de llocs web.

Finalment, el Programa de postgrau de Gestió d?Empreses de Moda, s?adreça a aquells que vulguin desenvolupar una activitat professional en el món empresarial del sector moda.

Aquests programes són només algunes de les noves propostes que ofereix la programació de l?IDEC-UPF, que compta amb una àmplia oferta de màsters, programes de postgrau i cursos d?especialització en les diferents àrees d?Empresa, Dret i Gestió Pública, Comunicació i Llenguatge, i Disseny i Arquitectura (programació conjunta IDEC-Elisava).

.