L\'IDEC ofereix consells de com crear-se un prefil professional 2.0

El passat dimecres 19 de novembre es va celebrar a l\'IDEC-Universitat Pompeu Fabra una jornada dedicada a la cerca de feina, que va comptar amb la conferència de Josu Sobrino, director de RRHH de la Fundació Puigvert, i la conferència d\'Albert García Pujadas, soci de Nikodemo, i va finalitzar amb una sessió de networking en la qual es va utilitzar la tècnica de l\' speed dating. En aquesta ocasió, Marc Ribas Ros, soci de Humanside group i responsable de la divisió Experienceside, va organitzar 4 còrners: dos dedicats a la formació (per què fer una màster o un postgrau, i per què a l?IDEC) i dos dedicats a les relacions (professionals i personals). El resultat va ser una tarda dedicada a la teoria i a la pràctica de la gestió de la identitat digital i el networking.

Conferència de Josu Sobrino, director de RRHH de la Fundació Puigvert

?Cal ser proactius i dirigir el nostre propi futur?, va resumir Josu Sobrino durant la seva conferència; ?trobaran feina els que demostrin més ganes?, va afirmar. Per facilitar els tràmits, Sobrino va diferenciar 5 fases i va donar consells per a cadascuna d\'elles.

En primer lloc, hi ha la cerca d\'ofertes. En aquest primer moment, Sobrino distingeix entre ofertes oficials i no oficials i recomana buscar informació relacionada amb la companyia, llegir opinions en fòrums o, fins i tot, recórrer a alguna companyia de recol·locació.

El segon lloc l\'ocupa la remissió de la candidatura. Per a aquesta fase cal ser reactiu, és a dir, respectar els sistemes establerts, adequar la candidatura a allò que se sol·licita i deixar molt clares les possibilitats que s\'ofereixen a l\'empresa.

A continuació, hi ha les fases de la superació de proves, l\'entrevista i les referències. Per a totes aquestes fases els consells que ofereix el ponent són conèixer l\'entrevistador i l\'empresa, ser ?empleable? i també ?saber què li demanarem a l\'empresa?.

Conferència d\'Albert García Pujadas, soci de Nikodemo

Si Sobrino va parlar en general del màrqueting personal i la recerca de feina, García Pujadas es va centrar més en la identitat digital i va sintetitzar la seva conferència en 10 consells, que els participants es van poder emportar a casa.

El primer contemplava la necessitat de tenir en compte que tot el que es faci pot quedar registrat, perquè ?la digitalització de les nostres vides és un fer?. Per això, ?hi ha un branding personal a Internet? i per gestionar-lo cal pensar en com ens agradaria que ens resumissin en una sola frase.

En tercer lloc, García Pujadas va aconsellar practicar el blogging, i no només escriure un blog, sinó també fer comentaris en altres blogs. En aquest sentit també cal tenir identitat digital a les xarxes socials, ?és important escriure i actualitzar un perfil professional?, va insistir. I, evidentment, igual que amb els blogs, a les xarxes socials també cal convidar i compartir contactes, que són els que miraran i valoraran el teu CV actualitzat.

El sisè consell de García Pujadas fa referència a una sèrie de pautes sobre allò que no s\'ha de fer: no mentir, no pecar d\'excés de vida digital i oblidar la real, no fer spam social i no escriure sense pensar, perquè, un cop publicat, ja no es pot esborrar.

Després d\'aquests, els consells següents van seguir en la línia de mantenir la privacitat, tenir una actitud generosa i honrada, y fer una medició dels resultats. García Pujadas va acabar amb un consell que alhora és una advertència: gestionar la identitat digital requereix temps i paciència.

.