Les universitats catalanes presenten la Xarxa d'Emprenedoria Universitària

La UPF és una de les nou universitats catalanes (les vuit universitats públiques més la Universitat de Vic) que formen part de la Xarxa d'Emprenedoria Universitària. Aquesta iniciativa, subvencionada per la Generalitat de Catalunya, es posa en marxa per tal de dur a terme, de manera coordinada, accions de foment de l'emprenedoria, i de contribuir a la detecció del talent emprenedor i a la creació de vocacions empresarials en la comunitat universitària.

L'acte de constitució i presentació de la Xarxa ha tingut lloc avui, 15 de febrer, a la tarda, a l'Aula Magna de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, presidit per Dídac Ramírez, rector de la UB. La representació de la UPF ha anat a càrrec de Daniel Serra, vicerector d'Economia, Recursos d'Informació i Relacions Institucionals.

Els altres assistents han estat Antoni Giró, Francesc Xavier Grau, Joan Viñas, Anna Maria Geli i Jordi Muntaña, rectors de les universitats Politècnica de Catalunya, Rovira i Virgili, de Lleida, de Girona i de Vic, respectivament; Judith Panadés, delegada de la rectora per a la Formació Permanent de la UAB, i Llorenç Valverde, vicerector de Tecnologia de la UOC. Per part de la Generalitat, han estat presents Esther Sánchez, secretària d'Ocupació i Relacions Laborals, i Antoni Castellà, secretari d'Universitats i Recerca. El director de la Càtedra d'Emprenedoria de la UB,  Jaume Valls, ha presentat la Xarxa.

Fomentar l'emprenedoria universitària i la vinculació amb l'entorn empresarial

La Xarxa d'Emprenedoria Universitària, que lidera la UB a través de la Fundació Bosch i Gimpera, té quatre línies estratègiques: motivar i fomentar l'esperit emprenedor a la universitat catalana; donar suport i promoure idees innovadores en projectes empresarials sorgits en l'entorn universitari; fer créixer i consolidar iniciatives empresarials, i generar coneixement que pugui subministrar recursos i dispositius orientats a valoritzar l'emprenedoria universitària.

Els principals objectius de la Xarxa són augmentar la inversió en capital humà millorant habilitats i competències clau en emprenedoria entre l'alumnat; millorar l'oferta formativa universitària; racionalitzar recursos econòmics i materials mitjançant la coordinació entre els membres de la Xarxa; fomentar l'establiment de vincles territorials i la interacció entre les universitats i amb les empreses; i multiplicar el coneixement en matèria d'emprenedoria a Catalunya.

La posada en marxa de la Xarxa gaudeix d'una subvenció del Departament de Treball, ara Departament d'Empresa i Ocupació, en el marc de la convocatòria d'ajuts a Projectes Innovadors relacionats amb la millora de la qualitat de l'ocupació i la cohesió social a Catalunya. Els projectes seleccionats s'insereixen en el marc del Programa Operatiu del FSE de Catalunya 2007-2013 i tenen un encaix estratègic amb el Pla Inicia.

La participació de la UPF en el marc de la XEU

Les actuacions que organitzi la UPF en el marc de la Xarxa es gestionaran des de l'Institut d'Educació Contínua (IDEC). En concret, la UPF participa activament en tres projectes transversals de la XEU: Observatori, que facilitarà tota la informació que necessiti la XEU pel que fa a resultats i activitats dels alumnes; Campus d'Estiu, adreçat a alumnes de grau de la UPF, que crearan un equip de vuit estudiants per treballar en un projecte d'emprenedoria per a un repte concret, i, Start Campus Forum, jornades de debat, reflexió i intercanvi per a universitats emprenedores. Els dies 6 i 7 d'octubre del 2011 tindrà lloc el congrés "Emprenedoria en clau femenina", liderat per la UPF, en què també s'organitzaran tallers sobre aquest àmbit.

Més de 120 activitats previstes, des de seminaris, jornades i tallers fins a un campus d'estiu

En total, està previst que la Xarxa impulsi al llarg d'aquest 2011 més de 120 accions entre tallers, seminaris, jornades i altres iniciatives.  Destaquen les jornades de foment de l'emprenedoria, que tindran lloc en diversos campus de les universitats per tal d'apropar al públic assistent la idea d'emprendre com a sortida professional, donar a conèixer els beneficis de l'emprenedoria, mostrar el potencial emprenedor de la comunitat universitària i intercanviar experiències.

Altres iniciatives que es duran a terme seran un dia de l'emprenedoria i la innovació universitària, un campus d'estiu, i uns tallers de competències emprenedores adreçats a l'alumnat universitari amb la voluntat d'identificar les aptituds emprenedores dels participants i les competències i habilitats i, alhora, donar eines per millorar-les.

Les activitats a través d'Internet també hi tindran cabuda, ja que s'impulsaran diferents cursos en línia, i es crearà un espai virtual d'aprenentatge anomenat Innova Game que permeti als estudiants de participar de manera simulada en projectes d'innovació. També es preveuen activitats de recerca i divulgació mitjançant la publicació i difusió de diversos estudis, i la posada en marxa d'un Observatori de l'Emprenedoria Universitària.

.