La UPF supera la primera fase de la convocatòria de Campus d'Excel·lència Internacional

El projecte Campus UPF-Icària Internacional de la Universitat Pompeu Fabra ha superat la primera fase de la convocatòria de Campus d\'Excel·lència Internacional (CEI), concretament dins del subprograma per al desenvolupament i concreció d\'un pla estratègic, i rebrà una subvenció de 179.424 euros finançats pel Ministeri d\'Educació. El programa Campus d\'Excel·lència Internacional és una convocatòria conjunta entre els ministeris de Ciència i Innovació i d\'Educació, que té per objectiu, en un horitzó 2015, situar les universitats espanyoles d\'excel·lència entre les millors d\'Europa i promoure el seu reconeixement internacional.

15 projectes del total dels 51 presentats per les universitats espanyoles han superat aquesta primera fase del procés. La subvenció econòmica obtinguda per la UPF -que es desglossa en 72.739 euros en personal contractat i 106.684 euros en despeses directes d\'execució, o de contractació o de subcontractació de serveis i activitats- li ha de permetre elaborar properament un pla director complet del projecte.

En una segona fase, que es resoldrà a finals de novembre d\'enguany, una comissió d\'experts de prestigi internacional decidirà quins projectes dels 15 seleccionats es poden portar a terme en la seva totalitat, durant el període 2009-2012, després d\'una presentació pública a càrrec dels seus impulsors. A aquesta finalitat es destinarà una quantitat conjunta de 3 milions d\'euros en subvencions i 150 milions d\'euros en préstecs, que es concediran a les comunitats autònomes de les universitats que en resultin seleccionades.

A més de la UPF, tres universitats públiques catalanes (Autònoma de Barcelona, Rovira i Virgili i Barcelona, aquesta darrera en possible col·laboració amb la UPC) han accedit a la segona fase de la convocatòria.

Informació del Ministeri d\'Educació sobre la primera fase del Campus d\'Excel·lència Internacional

El projecte Campus UPF-Icària Internacional

El campus UPF-Icària Internacional parteix del fet que la UPF, tot i la seva joventut, s\'ha consolidat com una de les universitats més internacionals d\'Europa i pot presentar credencials de qualitat en docència i recerca, que es fan patents en els seus indicadors i que estan recollits en els rànquings de referència. Així, el Campus UPF-Icària Internacional és un projecte estratègic que potencia les bases del model UPF: una docència de qualitat, la màxima internacionalització i una recerca d\'excel·lència, i que se sustenta sota un governament i gestió eficients i un elevat compromís amb Barcelona i el país.

Les actuacions que es presenten en el marc d\'aquesta convocatòria estan desenvolupades en paral·lel amb l\'estratègia Universitat per al 2015, i tenen com a objectiu accelerar el procés d\'excel·lència internacional pel qual la Universitat ha apostat des del seu origen. Per tant, la UPF es vol consolidar com una universitat de referència europea en les tres àrees que li són pròpies: ciències socials i humanitats, comunicació i tecnologies de la informació, i biomedicina, donant-los una conjunció més gran i una projecció singular del conjunt.

Alguns dels principals elements sobre els quals s\'edifica l\'estratègia del projecte són els següents: l\'impuls de la transversalitat acadèmica; el desenvolupament d\'un model internacional de postgrau i doctorat; el lideratge investigador, a partir de l\'organització de la recerca en parcs científics (impuls del projecte del Parc Científic en Ciències Socials i Humanitats, i consolidació del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i del Parc Barcelona Media, que ja són una realitat), o el projecte Open Research Center, concebut com un punt de trobada i de referència de la recerca mundial.

Per fer-ho realitat, la Universitat compta amb un potencial únic de desenvolupament del Campus, gràcies a una reserva de sòl edificable de 60.000 metres quadrats, per construir en ple Districte 22@. En aquest espai s\'integrarien diferents estructures acadèmico-científiques, fundacions, parcs científics i tecnològics, centres de recerca, empreses i centres d\'innovació i transferència.

.