La UPF participarà en un important simposi internacional sobre imatges biomèdiques

El 17 d'abril, en el decurs del simposi 2010, el Comitè directiu de l'International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), presidit per Jeff Fessler de la Universitat de Michigan i compost per altres set membres dels EUA i Europa, va escollir per unanimitat la ciutat de Barcelona com a lloc d'acollida del proper l'EEE Simposi Internacional sobre Imatges Biomèdiques (ISBI) al 2012, coincidint amb la celebració del 10è aniversari de l'ISBI.

L'ISBI és una iniciativa conjunta de la Societat d'Enginyeria en Medicina i Biologia (EMBS) i la IEEE Societat de Processament del Senyal (SPS). El IEEE Simposi Internacional sobre Imatges Biomèdiques (ISBI) 2012 estarà presidit per Alejandro Frangi, director del Grup de Recerca en Imatge Computacional i Tecnologies de Simulació en Biomedicina (CISTIB) de la UPF i el professor Andrés Santos de la Universitat Politècnica de Madrid.

La conferència atraurà a més de 550 participants d'arreu del món i presentarà treballs d'alta qualitat amb contribucions originals sobre matemàtiques, algorísmica, imatges biomèdiques computacionals i nanotecnologia. Un seguit de conferències plenàries, sessions especials, presentacions orals i pòsters amb temes d'interès com ara la reconstrucció, la formació i el processament computacional d'imatges, tractament estadístic i anàlisi, imatges dinàmiques, visualització, modelació física, biològica i estadística.

El simposi ISBI 2012 comptarà amb el suport d'EuroBioimaging coordinat conjuntament per l'European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i l'Institut Europeu de Recerca en Imatges Biomèdiques (EIBIR).

Formen part del Comitè Local Organitzador un bon nombre de grups del nostre país, entre els quals, a més de la Universitat Pompeu Fabra i el Centre de Regulació Genòmica, centre adscrit a la UPF, hi ha l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, l'Institut de Ciències Fotòniques, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona.

Les edicions anteriors del simposi han jugat un paper molt important en facilitar la interacció entre els investigadors en imatges mèdiques i biològiques. Per tant, la reunió de 2012 permetrà continuar amb aquesta tradició de fomentar l'enriquiment mutu entre les comunitats de científics amb un enfocament integral de la projecció d'imatge biomèdica en totes les escales d'observació possibles

.