La UPF, líder a l'Estat per la qualitat de la seva producció científica

Informe CYD 2011Experts de l'Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC i del grup SCImago han elaborat, per a la Fundación Conocimiento y Desarrollo, l’Informe CyD 2011, en què han valorat la producció científica de les entitats publiques i privades amb educació superior a l'Estat en el període 2006-2010.

La Universitat Pompeu Fabra se situa al primer lloc, per davant la Universitat de Barcelona,  pel que fa a la qualitat de la seva productivitat científica i en segon lloc, per darrera la Universitat de Barcelona, pel que fa a la visibilitat de la producció en les revistes de més prestigi internacional. La UB és la universitat amb major nombre de publicacions científiques, més de 13.000, a l'Estat.

Les dades emprades per elaborar aquest rànquing provenen dels registres bibliomètrics inclosos en la base de dades Scopus d'Elsevier, una base de dades que conté les referències bibliogràfiques de prop de 20.000 revistes científiques de tots els àmbits de coneixement publicades des del 1996.

Nombre i qualitat de publicacions científiques

L'informe analitza el nombre de  publicacions científiques de les institucions espanyoles d'educació superior a l'apartat "Producción científica e impacto: ranking general y por áreas de las instituciones universitarias españolas (2006-2010)", en base a tres dimensions essencials: el volum de tota la producció científica (publicacions); la qualitat de la producció a través d'indicadors d'impacte o de citació dels autors  i el percentatge de treballs que es publiquen a revistes classificades, pel seu nivell d'impacte, en el primer quartil de la seva categoria, és a dir, les revistes de més prestigi.

Pel que fa al rànquing general d'universitats, quan s'analitza la qualitat dels resultats de la recerca, en base a un índex normalitzat de citacions, és a dir  l'impacte de les publicacions i el nombre citacions o nombre de vegades que els seus autors són citats, la UPF passa al primer lloc del rànquing, superant a la UB que queda en segon lloc. La tercera institució pel que fa a l'índex normalitzat de citacions és la Universitat Rovira i Virgili, i aquestes posicions es mantenen inalterades en relació a l'anterior edició CyD del 2010.

Tanmateix, pel que fa al volum de producció científica, amb més de 13.000 documents,  les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona i Complutense de Madrid, per aquest ordre, són les que lideren el rànquing. 

Extret de la Taula 1 de l'informe
CyD 2011
científica total de las universidades españolas (2006-2010)

Institució

Producció

Ràquing per volum de producció

Impacte normalitzat

Ràquing per impacte normalitzat

% de publicacions en revistes del primer quartil (Q1)

Ràquing per % de publicacions en revistes Q1

Universitat Pompeu Fabra

3.369

28

2

1

61

2

Universitat de Barcelona

15.290

1

1

2

62

1

Universitat Rovira i Virgili

3.802

23

1

3

54

12

En segon lloc en visibilitat de la producció científica

Un altre indicador que reflecteix la visibilitat de la producció científica és el percentatge de publicacions que les institucions han publicat en revistes del primer quartil, és a dir, les de més prestigi. Des d'aquesta perspectiva destaquen, amb una puntuació superior al 60%, la Universitat de Barcelona, seguida per la Universitat Pompeu Fabra, en segon lloc i la Universitat de Còrdova, al tercer.

La comparativa entre les universitats s'ha fet atenent els resultats de les àrees científiques de Ciències de la Decisió, Ciències de la Terra i Planetàries, de l'Energia, d'Immunologia i Microbiologia, Matemàtiques i Psicologia.

La UPF, la institució amb més impacte i el CRG entre les millors organitzacions al món

Una segona part de l'informe analitza l'impacte de la productivitat científica a  " La producción científica española en el contexto internacional  y la posición de sus instituciones  de investigación en el ranking mundial (2006-2010)", té  l'objectiu de presentar els principals indicadors de producció científica  a Espanya, tant en quantitat com en qualitat i visibilitat, en el context internacional (rànquings ARWU, THE, QS, etc.).

En aquest sentit, l'informe constata que la UPF és el centre d'educació superior espanyol amb major impacte internacional (en el lloc 752è. del món) i el Centre de Regulació Genòmica, centre participat per la UPF, és l'organització que es troba en millor posició -la 24a. al món- pel que fa la qualitat i la visibilitat dels treballs publicats en les revistes de més prestigi internacional (87.90%).

A més, aquest apartat presenta dades sobre l'especialització relativa en determinats àmbits del coneixement dels centres espanyols, sobre producció científica per comunitats autònomes i la posició de les institucions de recerca espanyoles més importants al rànquing mundial de les institucions de recerca.

.