La UPF fa 25 anys

El 18 de juny de 1990, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de creació de la Universitat Pompeu Fabra, esdevenint la quarta universitat pública de Catalunya. Les classes van començar el 8 d'octubre del mateix any. Amb motiu d’aquests 25 anys, s’ha creat la web del 25è. aniversari amb un recull dels fets més rellevants ocorreguts durant aquests anys i el programa d'actes de celebració.

.