La UPF es manté com a líder en productivitat científica a l'Estat

La Universitat Pompeu Fabra és la universitat més productiva en recerca, segons el rànquing 2011 elaborat entre les universitats públiques espanyoles publicat a la revista Psicothema  i realitzat per un grup d'investigadors de la Universitat de Granada i de la Universitat de Saragossa dirigits per Gualberto Buela-Casal.

L'objectiu principal d'aquest rànquing 2011 és actualitzar-lo seguint el model de les tres edicions anteriors a fi i efecte que es puguin comparar els resultats obtinguts, any rere any. Així, aquest nou estudi elaborat el 2011 actualitza el rànquing de productivitat en recerca de 2010, seguint la mateixa metodologia que en edicions anteriors, la primera de les quals l'any 2009.

El rànquing considera, a més de la productivitat del professorat, la producció científica total de cada universitat segons set indicadors referits a l'any 2011.

Els indicador fan referència als articles publicats a revistes indexades en el Journal Citation Reports (JCR), els trams de recerca dels professors funcionaris, els projectes de R+I concedits pel ministeri, les beques de formació obtingudes pel professorat, els doctorats amb menció cap a l'excel·lència concedits pel Ministeri, les tesis doctorals publicades entre el 2005 i el 2010, les patents registrades en el període 2006-2010 i les explotades entre 2004-2008.

La UPF lidera quatre dels indicadors que considera l'estudi

Atenent a cadascun dels criteris d'avaluació contemplats a l'estudi i ponderats per professor funcionari, la UPF ha obtingut una excel·lent puntuació i ha millorat respecte l'anterior edició.

La UPF ocupa el primer lloc pel que fa a la productivitat total, atenent a tots els indicadors de manera ponderada. La UPF lidera el rànquing de productivitat pel que fa quatre  indicadors: nombre de publicacions i de citacions a revistes d'impacte,  nombre de projectes de recerca i desenvolupament (R+D), nombre de tesis doctorals defensades i nombre de beques de formació de personal investigador (FPU) aconseguides.

Se situa en segon lloc pel que fa a nombre de doctorats amb menció d'excel·lència. Per trams d'investigació, es manté en el sisè lloc i millora una mica en el nombre de patents registrades que ha pujat al lloc 43è.

El rànquing de productivitat científica de les universitats públiques espanyoles ha està finançat per la Direcció General d'Universitats del Ministeri de Ciència i Innovació, amb l'objectiu de crear una nova eina amb criteris més adequats d'avaluació. Aquest nou rànquing està dissenyat per superar els problemes metodològics de rànquings anteriors.

Treball de referència:

Gualberto Buela-Casal, et al. (2012), "Ranking de 2011 en producción i productivitat en investigación de las universidades oúblkicas españolas", Psicothema, vol. 14, núm. 4, pp. 505-515.

.