La UPF, entre les millors universitats públiques espanyoles

Investigadors de la Universitat de Santiago de Compostela (USC) han desenvolupat un nou índex per avaluar la qualitat de 43 universitats públiques espanyoles.

L\'estudi ressalta els bons resultats obtinguts per la Universitat Pompeu Fabra que ha aconseguit puntuar molt alt en totes les àrees analitzades. Les universitats Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid, Còrdova i Santiago de Compostela, també han obtingut una bona puntuació. L\'estudi ha estat publicat en el darrer número de la revista Social Indicators Research.

La qualitat de les institucions universitàries públiques a l\'Estat s\'ha mesurat segons un nou índex elaborat a partir d\'una sèrie d\'indicadors simples que han estat agregats i avaluats d\'acord amb la metodologia de l\'Anàlisi de Dades Empaquetades (Data Envelopment Analysis (DEA)), un model d\'avaluació de representació gràfica que relaciona diversos paràmetres amb la qualitat,  i que ha estat emprat per a la construcció d\'indicadors sintètics.

La UPF obté una bona puntuació segons aquest nou indicador 

L\'estudi ha identificat les cinc millors universitats públiques espanyoles que obtenen la màxima puntuació, entre les quals hi ha la UPF.

Mitjançant la nova metodologia desenvolupada en aquest treball,  s\'han analitzat cadascun dels indicadors que fan referència als àmbits de qualitat docent, preferències de l\'alumnat alhora d\'accedir als ensenyaments-en primera o segona opció-, recursos aconseguits per a la recerca, productivitat científica en termes de tesis doctorals realitzades, serveis i, molt especialment, el grau de mobilitat internacional dels estudiants. És en aquest darrer àmbit en què les universitats Pompeu Fabra, conjuntament amb l\'Autònoma de Barcelona, destaquen per l\'alt grau d\'internacionalització dels seus alumnes segons dades provinents de la participació dels estudiants europeus en el programa ERASMUS.

Treball de referència:

Pilar Murias, José Carlos de Miguel, David Rodríguez (2008), \\\"A Composite Indicator for University Quality Assesment: The Case of  Spanish Higher Education System\\\", Social Indicators Research, 89, 129-146. DOI 10.1007/s11205-007-9226-z

NOTÍCIES RELACIONADES

L?IDEC, un dels punts forts de la UPF

.