La UPF, entre les millors universitats del món en Ciències Socials

El QS World University Ranking 2011, elaborat per Quacquerelli Symonds (QS),
situa l'àrea de Ciències Socials de la Universitat Pompeu Fabra entre
les millors universitats del món. En l'àrea de Ciències
Socials, 
la UPF es troba entre les cent primeres universitats
del món en Economia i
entre les cent cinquanta primeres en Finances
i Comptabilitat
, així com també en Ciències
Polítiques i Estudis Internacionals
.

Els QS World University Rankings 2011, un dels més prestigiosos, l'elabora amb
caràcter anual  Quacquerelli Symonds
(QS)
i avalua més de 2.000 institucions, entre les quals 700 universitats
de tot el món. Els índexs es calculen atenent
a sis indicadors principals: reputació del centre
segons acadèmics  (40%), prestigi del centre segons sector privat
(10%), nombre de citacions segons SciVerse Scopus per professor (20%), rati
d'estudiants per professor (20%), percentatge d'estudiants estrangers (5%)
i percentatge de professors provinents d'altres països (5%).

Amb aquests indicadors s'elabora un rànquing global,
així com també els diferents rànquings específics
per àrees del coneixement. Més concretament, els índexs
corresponents a les àrees d'Arts i Humanitats; Enginyeries i Tecnologia;
Ciències de la Vida i Medicina; Ciències Naturals i, finalment,
Ciències Socials i de Gestió.

El 2004 Quacquarelli Symonds (QS) va elaborar el seu primer rànquing
d'universitats, aleshores amb la cooperació del Times
Higher Education Supplement
(THES). Des del 2010 QS ha assumit la
responsabilitat d'elaborar un rànquing de manera individual, és
a dir, amb independència del THES.

Podeu consultar el rànquing aquí.

.