La UPF crea la Barcelona School of Management

La Universitat Pompeu Fabra anuncia la creació de la seva nova escola de negocis a Barcelona amb el nom de Barcelona School of Management. Aquesta nova escola neix amb la vocació de reforçar el posicionament en la formació empresarial i donar un pas de consolidació de l'oferta ja reconeguda en aquest àmbit. L'IDEC-UPF, fundació privada sense ànim de lucre creada l'any 1993 per la Universitat Pompeu Fabra, serà la propietària d'aquesta escola, que també compta amb el suport d'institucions com la Cambra de Comerç de Barcelona, Enagas, Catalunya Caixa, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira i Garrigues.

El sòlid posicionament aconseguit per la UPF i l'IDEC-UPF en formació en l'àmbit econòmic i empresarial es posa ara al servei d'aquest nou projecte que neix amb vocació internacional per fer-se un lloc entre les principals escoles de negocis d'Espanya.

La Barcelona School of Management aglutinarà l'oferta formativa en economia, empresa i gestió pública i es posarà en marxa el proper mes de setembre. Els òrgans de direcció de l'escola estan constituïts sota la vicepresidència de Jaume Casals. En aquests moments, es treballa en el disseny de l'oferta formativa de l'escola sobre la base del capital de coneixement acumulat durant els últims anys per la UPF i l'IDEC-UPF i amb el perfil, amb nous programes, d'un procés d'internacionalització creixent. Abans de la finalització del present curs acadèmic, es farà una presentació en què s'explicarà detalladament les particularitats del projecte.

.