La professora M. Teresa Turell, elegida vicepresidenta de la International Association of Forensic Linguists (IAFL)

La professora M. Teresa Turell, catedràtica de Lingüística Anglesa del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, investigadora principal del grup consolidat UVAL (2009 SGR 650) i directora del ForensicLab de l\'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la UPF, va ser elegida vicepresidenta de la International Association of Forensic Linguists (IAFL) durant l\'assemblea general d\'aquesta associació, amb ocasió de la elebració del 9è congrés internacional que va tenir lloc a Amsterdam del 6 al 9 de juliol. El mandat s\'institueix per dos anys, després dels quals la professora Turell passarà automàticament a ocupar el càrrec de presidenta de l\'IAFL al juliol de 2011.

M. Teresa Turell (Barcelona, 1949) és Doctora en Filologia Catalana (UB, 1981) i Catedràtica de Lingüística Anglesa des de 1986, primer a la Universitat de Barcelona (1986-1992), després a la Universitat Rovira i Virgili (1992-1994) i finalment a la Universitat Pompeu Fabra des de 1994.

És la directora acadèmica del Màster en Lingüística Forense IDEC-IULA i consultora associada del Centre for Forensic Linguistics de l\'Aston University, dirigit per Malcolm Coulthard. Des de 2001 ha impulsat la recerca i docència en Lingüística Forense i servei de peritatge lingüístic forense a la UPF.

Actualment dirigeix cinc tesis doctorals en aquesta disciplina. És investigadora principal de dos projectes competitius en Lingüística Forense: \\\"Idiolectometria forense i Índex de Similitud Idiolectal\\\" (FII2008-03583/FILO) i \\\"Idiolectometría aplicada a la lingüística forense\\\" (Projecte EXPLORA-INGENIO -HUM2007-29140-E).

Ha publicat extensament sobre Variació Lingüística i Lingüística Forense, sobretot
en els àmbits de la sociolingüística de la variació, de la determinació forense de l\'autoria de textos escrits i la detecció forense del plagi, en diverses revistes nacionals i internacionals (Language Variation and Change, Language in Society, International Journal of Speech, Language and the Law). Ha editat, amb John Gibbons, el llibre Dimensions of Forensic Linguistics, publicat per John Benjamins l\'any 2008.

.