La mediació civil i mercantil, una sortida per descongestionar els jutjats

Aquest juliol es va aprovar la Llei de Mediació en Assumptes Civils i Mercantils, que aporta noves garanties a la pràctica de la mediació (per exemple, la possibilitat de convertir l'acord de mediació en un "títol executiu" si s'eleva a un notari, cosa que permet recórrer més ràpidament davant d'un jutge en cas d'incompliment). Pròximament s'aprovaran els decrets necessaris per poder començar a aplicar la llei, i a més es preveu que al gener el govern posi en marxa el registre de mediadors, en què es podrà inscriure tothom qui vulgui dur a terme aquesta activitat privada.

Tot indica que aquesta tendència anirà en augment, perquè el Ministeri de Justícia està prenent noves mesures amb l'objectiu de descongestionar els jutjats de la saturació de casos pendents d'esclarir per falta d'agilitat i d'eficàcia.

La mediació, entesa com la resolució extrajudicial de conflictes en l'àrea civil i mercantil, s'està convertint en una de les sortides professionals amb més potencial de desenvolupament per als llicenciats i els titulats de grau actualment. Cada vegada es resolen més conflictes socials o disquisicions en l'àmbit civil i mercantil per mitjà d'una tercera persona, el mediador, formada i especialitzada per arribar a una solució pactada que eviti dilacions innecessàries. Per poder-se inscriure al registre, el mediador ha de ser un professional format i especialitzat.

El mes d'octubre passat es va iniciar el Programa de postgrau de Mediació Professional de l’IDEC-Universitat Pompeu Fabra, que actualment està en procés d'homologació per la Generalitat de Catalunya. Amb l'homologació, els participants del programa tindran validesa oficial per actuar com a mediadors en organismes oficials i es podran inscriure al Registre de Mediadors de la Generalitat de Catalunya i al Registre Nacional de Mediadors que el govern crearà pròximament.

Per a més informació sobre l'actualitat de la mediació podeu consultar les notícies següents:

Cómo ahorrar 1200 millones en litigios civiles (ABC)
Justicia creará un registro de mediadores para descargar de asuntos los juzgados
(El País)

.