La introducció de les TIC a la gestió pública requereix formació específica

El passat dijous 29 de gener es va presentar oficialment, a la seu de l\'IDEC-Universitat Pompeu Fabra, la cinquena edició del Programa de postgrau de Govern i Gestió Pública en la Societat de la Informació: e-govern, un programa que ofereix la formació específica necessària per a la gestió de la introducció de les TIC a la gestió pública. A l\'acte van acudir Antoni Rocamora, director de l\'Àrea d\'Administració i Recursos de l\'IDEC-Universitat Pompeu Fabra, Carles Ramió, professor de Ciència Política i Administració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, i l\'equip directiu del postgrau, Miquel Salvador, David Sancho i Jordi Marín. Rocamora va destacar la satisfacció que un postgrau compti amb l\'organització conjunta d\'empreses i institucions, fet que ?ajuda a reforçar la nostra funció de nexe entre aquests móns i el món acadèmic?. David Sancho ha destacat del programa la capacitat de ?potenciar la xarxa de col·laboracions i compartir coneixement entre els participants?, així com ?la millora de la gestió del treball a l\'administració pública?, el principal objectiu perseguit pel postgrau.

Formació per als nous professionals

Per aprofitar el potencial de les noves tecnologies aplicades al món de la gestió pública, i per aconseguir que el nou sistema suposi una millora en termes de productivitat i impliqui els ciutadans en la gestió dels assumptes públics és necessari el sorgiment de l\'anomenat e-govern. Aquest òrgan ha de tenir els coneixements tan amplis com sigui possible sobre les alternatives tecnològiques disponibles, les experiències realitzades i, alhora, sobre els condicionants polítics, econòmics i socials de l\'entorn en el qual desenvolupen la seva activitat. Aquesta és la visió que ofereix el postgrau de l\'IDEC-Universitat Pompeu Fabra, orientat a facilitar que els participants adquireixin uns coneixements i unes habilitats que els ajudin a analitzar, decidir, implantar i optimitzar les iniciatives en matèria d\'e-govern per a la millora del govern i la gestió pública.

.