La gestió professional de projectes europeus d'I+D

Els propers 5 i 6 de juliol es celebrarà a la seu de l'IDEC-Universitat Pompeu Fabra la 12a edició de les Jornades de gestió de projectes europeus d' investigació i desenvolupament.

Actualment la gestió professional de projectes (més coneguda internacionalment com Project Management) és un requisit indispensable per al finançament de qualsevol proposta. S'ha convertit en una peça essencial en molts sectors com a disciplina destinada al maneig d'activitats singulars de caràcter temporal, que maximitza la probabilitat de consecució de resultats a temps, dintre del pressupost i amb la qualitat esperada.

El creixement de les oportunitats de finançament de projectes de recerca i desenvolupament a nivell europeu durant els darrers deu anys, a iniciativa de la Comissió Europea, ha propiciat un creixement de la preocupació pels aspectes de gestió professional dels projectes, sobretot en països amb poca tradició al respecte. L'entorn de col·laboració internacional i la dimensió econòmica associada a aquest tipus de projectes requereixen afrontar aspectes de gestió desconeguts.

Malgrat que aquesta preocupació es fa cada vegada més evident, la figura de l'investigador principal continua essent una referència única i, fins a cert punt, solitària, al capdavant de responsabilitats de gestió força allunyades de la seva experiència i dels seus coneixements. És per aquest motiu que molts investigadors actualment refusen de participar en projectes europeus, sobretot en el rol de coordinadors, perquè consideren que la tasca de gestió és una càrrega massa pesant i allunyada dels seus interessos científics. Actualment, i en el millor dels casos, l'investigador responsable d'un projecte pot comptar solament amb l'ajut de la seva institució pel que fa a les tasques purament administratives.

Paral·lelament, la necessitat de justificar degudament l'ús de fons públics obliga la Comissió Europea a imposar als projectes subvencionats la necessitat d'una gestió professional.

Inscripcions obertes. Places limitades. Informa-te'n a info@idec.upf.edu

.