La Fundació 'la Caixa' convoca 225 beques per estudiar a Espanya, Europa, els Estats Units, Canadà i Àsia

Des de 1982, la Fundació "la Caixa" convoca, any rere any, un programa de beques per ajudar als estudiants a completar i ampliar la seva formació acadèmica. L'objectiu del programa de beques és fomentar la mobilitat i facilitar al beneficiari una subvenció suficient que permeti que els millors estudiants no tinguin impediments econòmics per accedir als millors centres d'ensenyament nacionals i internacionals. Per la donació econòmica, el nombre de beques convocades, els serveis que ofereix als estudiants abans, durant i després de gaudir la beca, i la diversitat de les disciplines subvencionades, el programa de beques de la Fundació ?la Caixa? està entre els millors del món.

La convocatòria pel 2011 inclou:

  • 100 beques per cursar estudis de màster oficials a universitats espanyoles:

Els sol·licitants d'aquestes beques han de tenir nacionalitat espanyola, ser graduats universitaris, llicenciats o titulats superiors que hagin cursat els estudis d'alguna de les facultats o centres d'ensenyament superior de les universitats espanyoles o estiguin cursant l'últim any, o bé acreditar el suplement europeu al títol o la homologació del Ministeri d'Educació. Tancament de convocatòria: 20 de març de 2011.

  • 65 beques per cursar estudis de postgraus en països europeus:

Aquestes beques s'ofereixen per cursar estudis de postgrau durant el curs 2011-2012 a universitats de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) menys a Espanya. La convocatòria contempla totes les àrees del coneixement i està adreçada a graduats universitaris, llicenciats i titulats superiors. Les beques es concediran per a un curs de màxim 24 mesos. Tancament de la convocatòria: 20 de març de 2011.

  • 45 beques per cursar estudis de postgraus als Estats Units:

Aquestes beques s'ofereixen per cursar estudis de postgrau a universitats dels Estats Units durant el curs 2012-2013. Abasten totes les àrees de coneixement i estan adreçades a graduats universitaris, i titulats superiors. La convocatòria finalitza el dia 2 de maig de 2011.

  • 5 beques per cursar estudis de postgrau a Canadà:

Aquestes beques s'ofereixen per cursar estudis de postgrau a universitats de Canadà durant el curs 2012-2013. Abasten totes les àrees de coneixement i estan adreçades a graduats universitaris, llicenciats i titulats superiors. La convocatòria finalitza el dia 2 de maig de 2011.

  • 10 beques per cursar estudis de postgrau a països asiàtics.

Aquestes beques s'ofereixen per cursar estudis de postgrau i MBA a la China Europe International Business School i a la Hong Kong University of Science and Technology Business School durant el curs 2012-2013. Les beques cobreixen un màxim de 20 mesos seguits d'estada a la Xina. Les convocatòries finalitzen el 5 de setembre de 2011.

Els sol·licitants d'aquestes beques han de tenir nacionalitat espanyola, han de ser graduats universitaris, llicenciats o titulats superiors que hagin cursat estudis a alguna de les facultats o centres d'ensenyament superior de les universitats espanyoles, que estiguin cursant l'últim any o bé que acreditin el suplement europeu al títol de l'homologació del Ministeri d'Educació.

Per a més informació sobre les beques de la Fundació ?la Caixa?, visiteu la seva web.

.