'La formació com a eina per a l'endemà de la crisi'

En el context de crisi econòmica en el que vivim, el paper de la formació és un element clau. L\'IDEC-Universitat Pompeu Fabra ha organitzat diverses activitats per discutir i debatre la manera d\'utilitzar la formació com a eina clau per a posicionar-se millor en el futur. Aquestes activitats, algunes ja realitzades i altres pendents de celebració, s\'han organitzat juntament amb directors de recursos humans i de formació de les empreses que col·laboren amb la nostra institució.

Volem destacar la jornada del 28 d\'abril, organitzada amb la col·laboració d\'Infojobs i del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra, sota el títol ?La formació com a una eina per a l\'endemà de la crisi?. Dues de les intervencions destacades corresponen a la ponències de Martí Parellada, catedràtic d\'economia de la Universitat de Barcelona i coordinador de l\'Informe General de la Fundación CYD, i la de José García Montalvo, catedràtic i director del departament d\'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. A aquestes intervencions, s\'hi afegeix un panell de debat amb directors de recursos humans i directius de diverses empreses i institucions, en el qual experts del món empresarial i acadèmic opinen sobre el context actual i l\'oportunitat que representa la formació per mantenir la competitivitat.

El percentatge d\'emprenedors sobre el total de la població ocupada ha caigut significativament des de finals dels anys 70. En aquest mateix període el percentatge d\'universitaris sobre la població ocupada ha augmentat de forma notable. Aquestes dades, aportades pel professor García-Montalvo, corroboren el fet que, en general, els joves universitaris tenen una enorme aversió a emprendre. Sembla, doncs, que el sistema educatiu, en particular l\'universitari, tingui un efecte negatiu en els desitjos de convertir-se en empresari.

Amb tot, el catedràtic de la UPF afirma que, quant més gran és el nivell educatiu major és l\'habilitat de l\'individu per afrontar els riscos de l\'activitat emprenedora. Així doncs, encara que l\'evidència sembli indicar que els estudis superiors i l\'esperit emprenedor estan relacionats negativament, no significa que siguin substitutius. De fet, segons José García-Montalvo, els dos binomis haurien de ser complementaris. Per aconseguir-ho, anima a assolir un procés educatiu innovador que alterni la creativitat i l\'assumpció de riscos dels universitaris.

L\'IDEC-Universitat Pompeu Fabra és, sens dubte, un actor principal en el camp de la formació i aplica els principis d\'innovació, qualitat i excel·lència que caracteritzen la Universitat Pompeu Fabra. En el context actual, l\'IDEC aposta per la formació com el camí per convertir les amenaces en oportunitats i preparar així un millor endemà de la crisi.

.