La direcció de RRHH i la gestió del rendiment

Una de les àrees clau en la gestió de recursos humans és el desenvolupament d'un sistema de gestió del rendiment mitjançant el qual es pugui mesurar la contribució individual dels integrants d'un equip d'empleats als resultats de la companyia. Les mesures obtingudes es fan servir per crear un sistema de compensació que potenciï la motivació i el reconeixement de l'empleat, la qual cosa al seu torn és clau perquè la meritocràcia regeixi el desenvolupament de la carrera professional dels recursos humans de l'organització.

En una xerrada adreçada als estudiants del Master of Science in International Business, impartit conjuntament per l'ESCI-UPF i la UPF Barcelona School of Management, Rossella Truant, responsable de remuneracions i prestacions al sud d'Europa i d'integració per al negoci d'energies renovables del grup General Electric, ha explicat la transformació que el sistema de gestió del rendiment ha experimentat en la companyia en les tres darreres dècades.

General Electric ha estat una empresa pionera en l'adopció d'un sistema de gestió del rendiment. Des del primer sistema de gestió d'empleats propulsat per l'aleshores director general de General Electric, Jack Welsh, l'empresa ha buscat anar més enllà de la valoració dels seus empleats per la seva mera productivitat i ha incorporat en la valoració el respecte pels valors de l'empresa.

Entre altres tendències, s'ha passat de fixar objectius i fites a parlar de prioritats canviants, de consecucions a contribucions, de retroacció a enteniment i prospecció. Al mateix temps, s'ha buscat simplificar i facilitar el flux d'informació entre els empleats i els gerents, fent ús de les TIC per aconseguir més transparència i una comunicació constant dins de l'organització.

 

.