L’IDEC-Universitat Pompeu Fabra participa en la Conferència Universitària per als Estudis de Mediació a Espanya

El passat 8 de juny es va celebrar a la Universitat Complutense de Madrid, la I Conferència d'Universitats per als Estudis de Mediació, en la qual es van donar cita representants de 33 centres de formació universitària.

Maria Munné i Javier Wilhem van participar en la conferència com a representants de l’IDEC-Universitat Pompeu Fabra. Tots dos exerceixen com a professionals de la mediació i dirigeixen el Postgrau en Mediació Professional de l’IDEC-UPF juntament amb el Dr. Pere Notó, Cap de l'Àrea de Psicologia Social del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF.

La conferència es va organitzar amb l'objectiu de reflexionar sobre la formació necessària per a exercir la mediació, tant inicial com contínua i per a garantir la qualitat del servei. Es van constituir 7 comissions de treball, de les quals la UPF lidera la comissió de comunicació i premsa, i participa en la comissió de relacions institucionals, la d'acreditació de qualitat i la d'investigació.
D'aquesta manera, el Postgrau en Mediació Professional de l’IDEC-UPF col·labora activament en aquesta iniciativa interuniversitària que busca l'excel·lència en la formació en l'àmbit de la mediació.

.