ARGENTINA: Participació en la conferència regional de RECLA

“L'Educació Contínua, una renovada oportunitat per a les Universitats
Iberoamericanes” va ser el lema de la trobada regional de la Red
de Educación Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA)
, que es va celebrar el 5
de juliol a Buenos Aires, en què la directora general de l'IDEC, Carme
Martinell, va intervenir amb una exposició que duia per títol “El
desenvolupament d'un model d'educació contínua sostenible. El
cas de l'IDEC-Universitat Pompeu Fabra”. Aquesta i altres intervencions van
fer palesa la necessitat i l'interès dels membres de la xarxa pels models
ja existents de gestió de l'Educació Contínua.

.