L'IDEC guanya dos projectes per al Ministeri de Salut del Perú

A mitjans de març, l'IDEC-UPF va rebre una invitació a participar
en la licitació de dos projectes per al Ministeri de Salut del Perú,
amb subvenció del Banc Mundial, resultant guanyadors de tots dos projectes,
que són:

PREG – Programa de Especialización en Gobierno y Gerencia en Salud

DEGIS – Diploma de Gestión de la Información de las Intervenciones
Sanitarias

Es tracta de projectes de tres i dos anys de durada respectivament, que tenen
com a objectiu la formació de professionals de la salut en temes de
gestió. Contemplen diferents itineraris que permetran als participants
l'obtenció de diferents diplomatures de postgrau i algunes especialitzacions.

Els projectes s'emmarquen en el programa peruà PARSALUD II (Programa
de Apoyo a la Reforma de la Salud), una de les finalitats bàsiques del
qual és la capacitació del personal sanitari, de les diferents
regions.

L'impacte de la formació serà d'uns 1.000 professionals sanitaris
als quals es formarà mitjançant uns programes de formació en
cascada, cosa que implica actuacions semi-presencials de formació de
formadors i de tutors regionals a Lima, per tal de replicar la formació.

Els projectes de formació es desenvoluparan amb la col·la- boració de
la Universidad del Pacífico de Lima i tres universitats regionals. Es
comptarà amb experts de la UPF, de la Fundació Gaspar Casal i
de diferents universitats peruanes.

.