L’Associació Alumni Colòmbia organitza per a la seva comunitat un afterwork a Bogotà

Alumnes internacionals de Bogotà mantenen viu, a través de l’associació Alumni de la Barcelona School of Management i l’IDEC-Universitat Pompeu Fabra, el contacte i el networking després del seu pas per alguna d’aquestes dues institucions de la Fundació. Es tracta d'una reunió informal que permet forjar noves relacions professionals, sumar interessos laborals i originar oportunitats de negoci. Aquesta iniciativa de l'associació Alumni tindrà lloc el 17 d'octubre a Bogatà, a Hotels Amèrica, amb una degustació de formatges i vins.
El valor de l'Associació d'Antics Alumnes és la suma dels valors de les persones que la integren, que es multipliquen any rere any. La seva missió és proporcionar als participants que han passat pels programes d'aquesta institució una poderosa eina d'intercanvi, de contactes i de formació continuada en la progressió de la carrera professional .
L'associació s'estructura en agrupacions sectorials i territorials segons les afinitats dels diferents col·lectius.
Mitjançant les activitats que organitza, amb especial atenció al networking, l'associació fomenta l'esperit d'aprenentatge i millora constant, i dóna continuïtat a l'activitat formativa dels antics alumnes. Les activitats permeten, així mateix, retrobar-se, intercanviar experiències i mantenir una xarxa viva de contactes .

Web de l'Associació d'Antics Alumnes: http://aaa.idec.upf.edu

Inscripció al afterwork Bogotà.

.