Jornades Científiques i Professionals de Traducció Mèdica

Els dies 20, 21 i 22 de setembre van tenir lloc a l'Auditori de l'IDEC-Universitat Pompeu Fabra les Jornades Científiques i Professionals de Traducció Mèdica, una trobada internacional organitzada per Tremédica l'Associació Internacional de Traductors i Redactors de Medicina i Ciències Afins i APTIC l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, amb la col·laboració de l'IDEC-Universitat Pompeu Fabra.

Aquestes jornades, l’obertura de les quals va ser a càrrec del prestigiós lingüista i lexicògraf José Martínez de Sousa, es van articular entorn d'una sèrie de tallers i de ponències de caràcter formatiu i eminentment pràctic dictats per professionals reconeguts de la traducció biosanitària, com el doctor Gustavo Silva (Organització Mundial de la Salut), Karina R. Tabacinic (Institut d'Ensenyament Superior en Llengües Vives de Buenos Aires), Javier Bezos (Fundéu BBVA), Mónica Parcet (Laboratoris Bayer), Maria Antònia Julià (TERMCAT) i el director del Programa de postgrau de Traducció Biomèdica i en Ciències de la Salut de l'IDEC-Universitat Pompeu Fabra, el Dr. Javier Mas, entre d'altres.

D'entre els eixos temàtics de les jornades destacaren: ortotipografia i correcció, traducció de preposicions en el discurs mèdic, nomenclatura de química orgànica, desenvolupament de medicaments, traducció de salut pública i epidemiologia, traducció veterinària, criteris terminològics, xarxes socials per al traductor de medicina, etc.

L'acte, que va suposar un exemple perfecte de col·laboració entre associacions professionals i universitats, ha aconseguit un gran èxit de públic i posa de manifest la rellevància de la traducció especialitzada com a professió de futur.

.