La demència és un dels grans reptes globals de salut amb 46,8 milions d'afectats al món

El 2030 podrem aconseguir una societat compromesa amb el gran repte global de la demència a través d'una atenció sanitària centrada en les persones. Aquesta és una de les principals conclusions extretes de la jornada "Compromesos amb la demència" organitzada per la UPF Barcelona School of Management (Universitat Pompeu Fabra) i Sanitas. La jornada va comptar amb la participació d'experts com Graham Stokes, director global de Demència de Bupa (matriu de Sanitas) i Paulina Ballbé, directora del Postgrau en Gestió i Dinamització de Projectes d'Envelliment Actiu i Saludable de la UPF; així com de reconegudes associacions i institucions com la Confederació Espanyola d'Organitzacions de Gent Gran, CEOMA; la Confederació Espanyola d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer, CEAFA; Alzheimer Catalunya; la Universitat Ramon Llull; la Fundació Salut i Envelliment UAB; i la Fundació Maria Wolf.

En aquest moment, al món hi ha 46,8 milions de persones que pateixen demència i s'estima que aquesta xifra gairebé es triplicarà l'any 2050. A Espanya hi ha prop de 1,2 milions persones tenen Alzheimer. Això suposa "un increment dramàtic i l'impacte és encara més gran en països amb ingressos baixos i mitjans on la família assumeix la cura del 94% de les persones amb demència" ha afirmat Stokes.

Aquest panorama exemplifica com el repte de la demència, per les seves profundes conseqüències socials i econòmiques, necessita la resposta de tots els agents implicats: organismes públics, institucions, empreses, investigadors, professionals sanitaris, afectats i familiars i, en general, de tots els ciutadans.

Es pot prevenir la demència?

Atès que no es coneixen les causes de la malaltia, en l'àmbit de la prevenció l'opció està en conscienciar cap a la reducció dels factors de risc que s'associen a la prevenció de les demències. Així el foment d'un envelliment actiu i saludable pot contribuir a prevenir i també a millorar la qualitat de vida de les persones amb demència. Tenir cura del cor, practicar activitat física, seguir una dieta saludable, activar el cervell i gaudir de la vida social són alguns dels consells per reduir el risc.

La UPF Barcelona School of Management aposta per la formació, a través del Postgrau de Gestió i Dinamització de Projectes d'Envelliment Actiu i Saludable com a contribució a la formació d'especialistes capaços de garantir una bona qualitat de vida a les persones d'edat avançada. El curs està reconegut com a bona pràctica pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 'L'Organització Mundial de la Salut recomana orientar la formació, en tots els àmbits -salut, economia, arquitectura, disseny, etc.- en vista a una societat cada vegada més envellida i amb necessitats específiques', explica Paulina Ballbé, directora del postgrau.

Família, principal proveïdor de cures de la demència

Entre aquests agents, la família és clau en l'abordatge de la malaltia. "La cura familiar és, ara per ara, el millor aliat que té la nostra societat per intentar fer front als devastadors efectes de la malaltia, i ho seguirà sent en el futur complementant, i suplint moltes vegades, els esforços inversors dels sistemes sanitaris i socials avui disponibles" ha comentat Cheles Cantabrana, presidenta de CEAFA. Una afirmació que corroboren les dades preliminars presentades durant la jornada de l'estudi "El Cuidador a Espanya" elaborat per la Confederació i la Fundació Sanitas.

L'informe assenyala que un de cada quatre llars a Espanya es veu afectat per un familiar amb Alzheimer, de manera que el cuidador familiar ha de ser objecte d'atenció preferent en les polítiques de sensibilització i protecció.

.