International Call. Degà de la School of Management

Situada a Barcelona, la School of Management de la UPF és una nova iniciativa de la Universitat Pompeu Fabra per ampliar l\'oferta de disciplines dins el camp educatiu de la gestió i les ciències empresarials. La nova escola s\'ha construït sobre la base del ja existent Màster en Management i dels diversos programes sobre administració i finances de l\'Institut d\'Educació Contínua (IDEC) d\'aquesta universitat.

La tasca del degà de la School of Management serà la de promoure l\'excel·lència acadèmica i la d\'organitzar els programes acadèmics amb creativitat i lideratge en cooperació amb l\'administració de la universitat i amb els socis comercials de l\'escola. L\'aspirant que obtingui la plaça haurà de demostrar un ampli coneixement del desenvolupament curricular. Es valorarà favorablement l\'experiència prèvia com a degà.

El degà de la School of Management serà seleccionat pel Comitè de Recerca del Departament d\'Economia i Empresa de la UPF i nomenat pel rector de la UPF a proposta del Consell Rector de la School of Management, que també aplicarà els seus estàndards acadèmics en la selecció.

Els aspirants també hauran de demostrar una excel·lent trajectòria internacional pel que fa a publicacions de recerca.

El salari és competitiu.

Els aspirants hauran d\'enviar una carta de presentació i el seu currículum, juntament amb un mínim de tres recomanacions, a schoolofmanagement@idec.upf.edu . La data límit de recepció de les sol·licituds és el dimecres 15 d\'octubre.

Per a més informació sobre aquesta vacant, visiteu la nostra pàgina web www.upf.edu/idec/sm.

.