Xavier Puig i Oriol Amat, autors del darrer estudi per millorar la regulació del sector financer

Els mercats financers són fonamentals per a l'economia, tant des del punt de vista de les empreses i entitats que necessiten finançament; com per als estalviadors particulars o inversors que necessiten rendibilitzar els seus excedents.

Amb l’objectiu d’identificar canvis per a millorar la regulació de la inversió financera i els mercats que garanteixin la transparència dels mercats, la correcta formació de preus i la protecció dels inversors, els professors Xavier Puig i Oriol Amat han publicat l'informe Propostes de millora de la regulació de la inversió financera i els mercats. L’interès d’aquest informe tècnic s’emmarca en el debat sobre la qualitat de la regulació. En els darrers anys s’ha produït una profusió regulatòria que eleva la complexitat i els costos de compliment i és una amenaça per a la competitivitat. Per això, es fa imprescindible revisar el conjunt de regulacions existents per eliminar les duplicitats i normes obsoletes i assegurar que les normes estiguin d'acord amb les millors practiques internacionals.

Amb aquest document no es pretén tractar tots els aspectes que afecten la inversió financera i els mercats financers, sinó aquells aspectes que s’han considerat més rellevants. És un document que pretén contribuir al debat sobre com millorar la regulació que afecta aquestes matèries.

Descarregar document

L'informe ha estat coordinat per Xavier Puig  i Oriol Amat i ha comptat amb la participació de professors de diferents universitats (Fernando Campa, URV; Montserrat Casanovas, UB; Jordi Fabregat, ESADE i Josep Maria Rosanas, IESE). També hi ha participat Robert Casajoana, ISEFI; i una vintena de directius I professionals del sector financer.

.