Gemma Revuelta, sotsdirectora del Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental coordina el monogràfic 'Dilemes i acords ètics en la comunicació científica biomèdica'

El ràpid avanç d'algunes branques de la medicina i les transformacions que ha experimentat la societat en aquestes últimes dècades estan canviant la manera en què la societat enfronta la salut, la malaltia, la creació de nova vida i la mort.

Dilemas y Acuerdos Éticos en la Comunicación Científica, és el títol del monogràfic que ha coordinat Gemma Revuelta, sotsdirectora del Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental de l'IDEC-UPF i sotsdirectora de l'Observatori de la Comunicació Científica (OCC) del Departament de Comunicació de la UPF, recentment publicat (2010, Ed. Civitas). El monogràfic inclou els treballs de diversos especialistes en l'àmbit de la medicina, el periodisme, la filosofia i la bioètica. 

El contingut de l'obra conté diverses aportacions dels professors Gemma RevueltaVladimir de Semir, director Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental de l'IDEC-UPF i director de l'OCC, sobre el paper dels periodistes, els mitjans de comunicació i els científics en la transmissió del coneixement científic i mèdic a la societat; els conflictes ètics de la comunicació mèdica a Internet i alguns estudis de cas que exemplifiquen la construcció de metàfores en la comunicació social de la ciència.

Quin paper tenen els mitjans de comunicació a l'hora d'ajudar a conèixer, opinar i prendre decisions informades? La responsabilitat dels periodistes és rellevant ja que poden ajudar al ciutadà a comprendre conceptes sovint complexos i a informar-se tant sobre els beneficis com sobre els riscos de les diferents tecnologies mèdiques.

No obstant això, en el procés de la comunicació social de la medicina i la salut intervenen molts actors: els metges i altres professionals sanitaris, els investigadors, la indústria farmacèutica, els gestors, els polítics i parlamentaris, els acadèmics, els representants de diferents ideologies i religions, etcètera. Tots, en una mesura o una altra, tenen responsabilitat en la comunicació i, per tant, en les seves conseqüències.

Dilemas y Acuerdos Éticos en la Comunicación Científica analitza les relacions que s'estableixen entre tots aquests actors i com aquestes afecten la comunicació, quins són els dilemes que es plantegen des del punt de vista de l'ètica i com aquests s'han o no resolt.

L'obra posa de manifest la col·laboració que, des de principis dels anys noranta, estan  duent a terme l'Observatori de la Comunicació Científica de la UPF i l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, un centre pioner que dirigeix Maria Casado, alhora directora de la col·lecció de Bioètica i Dret. La col·lecció es va iniciar l'any passat amb l'obra "Sobre la dignidad y los principios: Anàlisis de la Declaración Universial sobre Bioética y Derechos Humanos UNESCO (2009), s'ha continuat enguany amb l'obra esmentada i té dos títols més en preparació.

Obra de referència:

REVUELTA, G. (coord.), Dilemas y Acuerdos Éticos en la Comunicación Médica, Ed. Civitas, Navarra, 2010, ISBN: 978-84-470-3511-3

*Article publicat al web de la Universitat Pompeu Fabra www.upf.edu

.